HLAVNÍ MAPA FOTOGRAFIE KRONIKA SV. ROSTISLAV STAROSLOVĚNŠTINA DALŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Stránka s odkazy na fotografie a zprávy ze života farnosti

Ohlédnutí za oslavou jubilea svatořečení sv. Rostislava.
(Článek s fotogalerií je k prohlédnutí na webu olomoucko-brněnské eparchie.)

Vladyka Izaiáš obdržel ve Znojmě svaté ostatky
(Článek s fotogalerií je k prohlédnutí na webu olomoucko-brněnské eparchie.)

Naše eparchie oslavila ve Znojmě svátek sv. Rostislava
(Článek s fotogalerií je k prohlédnutí na webu olomoucko-brněnské eparchie.)

Letnice ve Znojmě 2019
(I ve znojemském chrámu sv. Rostislava byly ratolesti a církevní obec oslavovala svátek Sestoupení Svatého Ducha a narozeniny Církve. Fotogalerie je k prohlédnutí na webu olomoucko-brněnské eparchie.)

Fotografie z koncertu kozáků
(Fotogalerie jsou k prohlédnutí na webu olomoucko-brněnské eparchie.)

Velká sobota a Pascha Kristova 2019
(Fotogalerie z noční sváteční bohoslužby je k prohlédnutí na webu olomoucko-brněnské eparchie.)

Svatou Tajinu posvěcení oleje a pomazání nemocných konali duchovní v jihlavském protopresbyterátu, 2019.
(Fotogalerie z bohoslužby je k prohlédnutí na webu jihlavské církevní obce.)

Květná neděle ve Znojmě a v Jihlavě 2019
(Fotogalerie je k prohlédnutí na webu olomoucko-brněnské eparchie.)

Svátek Zjevení Páně ve Znojmě 2019
(Fotografie ze svěcení vody v řece a z koupele je k prohlédnutí na webu olomoucko-brněnské eparchie.)

Archijerejská bohoslužba a eparchiální pouť na chrámový svátek sv. Rostislava (2018)
(Zpráva a fotogalerie z bohoslužby jsou k prohlédnutí na webu olomoucko-brněnské eparchie.)

Květná neděle 2018
(Fotografie bohoslužby svátku jsou k prohlédnutí na webu olomoucko-brněnské eparchie.)

Pascha Kristova 2018
(Fotogalerie z noční sváteční bohoslužby jsou k prohlédnutí na webu olomoucko-brněnské eparchie.)

Pascha Kristova 2017
(Fotografie z paschální bohoslužby jsou k prohlédnutí na webu olomoucko-brněnské eparchie.)

Přenesení částeček svatých ostatků prvomučedníků Bonifáce, Severa a Olympia
Ve Znojmě byly pravoslavné církvi darovány části z relikvií pocházející z prvokřesťanské doby. (Článek a fotografile z události jsou k prohlédnutí na webu olomoucko-brněnské eparchie.)

Oslavy svátku sv. knížete Rostislava archijerejskou bohoslužbou ve znojemském chrámu:
Článek a fotogalerie z bohoslužby k prohlédnutí na webu olomoucko-brněnské eparchie

Oznámení o kněžské chirotonii ve Znojmě
31. ledna 2016 zde byl na kněze vysvěcen jer. Cyril Bočkarev. Archijerejskou liturgii se svatou Tajinou chirotonie sloužil Jeho Přeosvícenost Izaiáš, biskup šumperský, vikář Olomoucko-brněnské pravoslavné eparchie.

Fotogalerie z kněžského svěcení ke shlédnutí

Fotogalérie z diákonského svěcení otce Cyrila, které se uskutečnilo v Jihlavě (Z jihlavského webového archivu: z pověření eparchiálního archijereje, vladyky Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského, vykonal vikární biskup vladyka Izaiáš Šumperský diákonskou chirotonii v Jihlavě. V neděli 23. srpna 2015 zavítal na svou první archijerejskou návštěvu do jihlavské farní kaple sv. Václava a Ludmily, kde před svatou liturgií postřihl bratra Cyrila Bočkareva na žalmistu a posléze na hypodiákona. Následně jej při archijerejské službě vysvětil na diákona. Byla to zřejmě první chirotonie vykonaná v naší jihlavské pravoslavné kapli od založení zdejší Pravoslavné církevní obce v poválečných letech. )

* * *

Vzpomínka na bývalého duchovního správce znojemské pravoslavné farnosti:
prot. Alexandra Nováka

* * *

Starší fotogalerie dokumentující podobu chrámu koncem prvního desetiletí 21. století