Aktuality

Archiv zpráv a obrázků ze života jihlavské církevní obce


K přehrávání některých fotogalerií
budete potřebovat mít nainstalovaný Flashplayer
(může jej zdarma stáhnout a instalovat přímo ze stránek firmy Adobe;
volitelné nabídky v průběhu instalace doporučuji nepřijímat).


2018

Radonice - zádušní bohoslužba na městském hřibitově

Svatodušní svátky - liturgie a večerní


Pascha - půlnoční jitřní a liturgie


Květná neděle - svěcení ratolestí

Tajina svěcení oleje pro nemocné


Zjevení Páně - velké svěcení vody
2017

Svátky Narození Kristova - večerní

Svátky Narození Kristova - jitřní a liturgie


Svatodušní svátky - Svatá Trojice
Radonice - paschální zádušní bohoslužba na jihlavském hřbitově


Pascha - půlnoční jitřní a liturgie

Velký pátek jitřní a večerní s vynášením pláštěnice


Z velkosobotní večerníKvětná neděle - svěcení ratolestí2015

Diákonské svěcení otce Jakuba v Jihlavě

V krátké době navštívily naši jihlavskou církevní obec hned dvě radostné události za sebou. Po prvním diákonském svěcení následovalo o týden později (30. srpna 2015) druhé diákonské svěcení otce Jakuba Rojka a zároveň byl na hypodiákona postřižen br. Rafael Moravský. Diákonskou chirotonii i chirotesii vykonal vladyka Izaiáš Šumperský na základě pověření eparchiálního biskupa Simeona, archiepiskopa olomoucko-brněnského.

Krátce o průběhu diákonského svěcení. Kandidáta přivádějí k ikonostasu, klaní se při tom oltáři, shromážděnému lidu i biskupovi. Po přečtení duchovenského slibu poslušnosti následuje vlastní chirotonie. První součástí svěcení je trojí obcházení kolem svatého prestolu - vysvěcovaného adepta vede starší diákon třikrát kruhem okolo oltářního stolu, aby se tím naznačilo, že se zasnubuje službě Božímu trůnu. Podobně jako se kroužkem ze zlata (prstenem) vzájemně zasnubují ženich s nevěstou, tak se trojím kruhem snoubí nastávající duchovní osoba s Božím oltářem. Toto zasnoubení má přednost před manželstvím, neboť duchovní služba Bohu převyšuje vše pozemské a tělesné. Poté poklekne vysvěcovaný na jedno koleno, biskup na něj skládá ruce a vzývá blahodať Svatého Ducha. Sestoupením Svatého Ducha se stává nový diákon příslušníkem duchovenského sboru. Žádné lidské síly, schopnosti nebo umění, ale jedině Duch Svatý má tu moc doplnit, co schází, uzdravit, co je nemocné, a uschopnit člověka k duchovenské službě, a tím postavit do služby nového diákona, kněze či biskupa. Duch Svatý dává duchovenstvu účast na velekněžství Kristově, aby diákoni, kněží a biskupové svou službou v Církvi podávali všem věřícím účast na spasitelném dílu Pána Ježíše. Vysvěcení je završeno, když biskup slavnostně obléká nového duchovního do posvátných bohoslužebných oděvů, které odpovídají stupni kněžství, které právě obdržel. Přítomní věřící při tom zpívají: "Axios!" (Jest hoden!)

Na závěr se vladykovi představila nová mátuška Barbora a oslovila jej milými slovy.

Přejeme oběma novým duchovním, aby je provázela při jejich službě Bohu a bližním pomoc shůry, aby zachovali doživotní věrnost nastoupené duchovní cestě a prosíme všechny, aby se za ně pomodlili.

Oběma našim vladykům adresujeme upřímné díky za udělená svěcení a postřižení a přejeme jim z celého srdce: Mnohá léta!

Zde si můžete prohlédnout obsáhlou fotogalérii obrázků z průběhu celé události.


2015

Diákonské svěcení otce Cyrila v Jihlavě

Z pověření eparchiálního archijereje Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského, vykonal jeho vikární biskup vladyka Izaiáš Šumperský diákonskou chirotonii v Jihlavě.

V neděli 23. srpna 2015 zavítal na svou první archijerejskou návštěvu do jihlavské farní kaple sv. Václava a Ludmily, kde před svatou liturgií postřihl bratra Cyrila Bočkareva na žalmistu a posléze na hypodiákona. Následně jej při archijerejské službě vysvětil na diákona.

Byla to zřejmě první chirotonie vykonaná v naší jihlavské pravoslavné kapli od založení zdejší Pravoslavné církevní obce v poválečných letech.

Vladyka Izaiáš ve své závěrečné promluvě zdůraznil skutečnost, že duchovním se u nás nikdo nestává proto, aby panoval a vládl nad lidmi, ale kvůli tomu, aby jim sloužil. Kladl tím nově vysvěcenému diákonu na srdce, že svěcením nebyl vyvýšen nad ostatní, ale byl vyslán, aby se stal jejich služebníkem. Vzorem mu budiž pokora našeho Pána, který pravil, že nepřišel proto, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. (Mat 20,28)

Nakonec jsme vladykovi představili novou mátušku Marii, která mu poděkovala a uctila jej květinami.

Radostnou událost, která dala naší místní pravoslavné církvi dalšího duchovního, jsme zakončili posezením za postně prostřeným stolem v našem archondariku.

Jeho Vysokopřeosvícenosti vladykovi Simeonovi posíláme své díky za udělení svolení a požehnání ke svěcení. Jeho Přeosvícenosti vladykovi Izaiášovi děkujeme, že k nám přijel a žalmistickou chirotesii a následnou diákonskou chirotonii vykonal. Všem přítomným děkujeme za jejich účast a modlitby. Otci Cyrilovi srdečně blahopřejeme a prosíme vás všechny o modlitby, aby byl dobrým duchovním.

Zde si můžete prohlédnout obsáhlou fotogalérii obrázků z průběhu celé události.


Svátek Padesátnice čili Svaté Trojice

Zde je fotogalerie ze sváteční bohoslužby
(Využijte možnosti zvětšit si zobrazení na "Full screen" - viz v galerii vpravo nahoře, a pak se po vybrání prvního obrázku můžete pohybovat po galerii kursorovými šipkami.)


Panychida na jihlavském hřbitově za všechny padlé pravoslavné vojáky
(8. května 2015)

Zde je fotogalerie ze zádušní bohoslužby.


2014

Pascha v Jihlavě
(Půlnoční bohoslužba)Svátky Narození Páně 2014-15

Reportáž MF Dnes (Jihlava, 6. ledna 2015)


Některé starší události naší církevní obce

(Reportáže, fotogalerie a články)Návštěva divotvorné ikony Matky Boží v Jihlavě

Fotoreportáž


Na památku Jana Macháčka

Br. Jan Macháček (legionář) spolu s br. Jaromírem Peckou a Jindřichem Petržilkou pečovali od 50. do zač. 80. let o jihlavskou domovní kapli zdejší Pravoslavné církevní obce. Br. Jan Macháček (+ 3. dubna 1983; pochovaný v Praze) byl jedním z budovatelů církevní obce a posléze dlouholetým předsedou sboru starších. Ze vzpomínek bývalého duchovního víme, že se jednalo o významného pomocníka prot. Miroslava Mužíka, který sem z Třebíče dojížděl duchovně pečovat o místní věřící. Br. Jan vedl účetnictví, zajišťoval různé úřední a administrativní záležitosti. U příležitosti jeho zesnutí byla v církevním časopise Hlas pravoslaví otištěna zpráva se vzpomínkou. Zde přinášíme obrázky dvou stránek časopisu, na kterých je tato vzpomínka (s fotografií) umístěna (Hlas pravoslaví č. 7 / 1983, str. 166-167):


Jedno staré foto: bohoslužba z pouti ke sv. Ivanu Českému

Bohoslužba v jeskynní kapli u místa, kde ct. Ivan žil

Tenkrát jsme tam sloužili jen ve dvou...
Jeden připutoval z Jihlavy,druhý z Prahy
(foto nejspíš z r. 1990)


Zpět na hlavní stránku Pravoslavné církevní obce v Jihlavě


NAVRCHOLU.cz