Nejen vídeňská opera, ale i kostel má ve Znojmě svého dvojníka. Architektura církevní památky svatého Rostislava na náměstí kapitána Chlupa je sice jiná, než bazilika na Kamenném vrchu ve Vídni, ale secesní interiéry obou kostelů jako by si z oka vypadly.
„Ten víde
ňský je v areálu jedné z klinik a není běžně přístupný. Překvapivá je  shoda v klenutí čelního oblouku nad oltářem, v použitém materiálu, třeba použití šedého mramoru a také v řemeslných pracích. Na obou stavbách pravděpodobně pracovaly stejné firmy. Znojmo a Vídeň nejsou daleko od sebe a obě stavby vznikaly ve stejnou dobu. Vídeňský kostel sv. Leopolda Am Steinhof byl vybudovaný v r. 1905 - 1909 a znojemský sv. Rostislava v r. 1910 a 1911.  Oběma monumentálním stavbám nechybí věcnost ani ozdobné prvky. „Znojemský kostel stavěli němečtí evangelíci. Tam, kde je dnes restaurace na Čafce, chtěli postavit faru, ale ze stavby sešlo, protože začala první světová válka. Neuskutečnil se ani další záměr, volné prostranství vedle osázet stromy. Místo parku je tu dnes známé fotbalové hřiště," přiblížil brněnský historik Aleš Filip.
Leopold má oproti našemu Rostislavovi bohatší zdobení i člen
ění, což můžeme zajisté připisovat finančním možnostem investorů, ale je nutné vzít do úvahy i liturgický účel stavby. Je totiž známo, že církev evangelická je pro velmi prosté zdobení bez soch a malby.
Chrám svatého Rostislava ve Znojmě
Chrám svatého Leopolda ve Vídni


Vídeň
Znojmo


Znojmo
Vídeň


Vídeň
Znojmo