Na pomoc
pravoslavné misii v Africe

Stručná prezentace misijních počinů Pravoslavného misijního bratrstva
s informacemi, jak je podpořit.


Orthodox Mission Fraternity
(O Pravoslavném misijním bratrstvu - v češtině)Jak podpořit pravoslavnou misii?

Pro místní pravoslavné pravoslavné křesťany (i pro kohokoliv jiného) zde nabízíme možnost pomáhat misionářům snadným způsobem a v českých korunách.
Novinky

Na závěr roku 2020, 2021

Výroční zpráva Pravoslavného misijního bratrstva za rok 2021 (s fotografiemi z činnosti v r. 2021)

Výroční zpráva Pravoslavného misijního bratrstva za rok 2020

S požehnáním vladyky Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského se již několik let koná průběžná sbírka na pomoc pravoslavné misii v Africe. Přispívání probíhá převodem finančních prostředků od dárců na transparentní účet u místní Fio banky, z něhož se každý měsíc převádějí veškeré vybrané peníze na účet Pravoslavného misijního bratrstva. Představení bratrstva nás ubezpečují o své vděčnosti za naši podporu a připomínají, že v africkém prostředí má každá, byť z našeho hlediska i malá částka, velký význam a dá se za ni mnoho potřebného pořídit.

Je krásné a symbolické, že tuto africkou misii podporují také křesťané právě z Čech a Moravy, které byly osvíceny světlem Pravoslaví našimi věrozvěstmi sv. Cyrilem a Metodějem. Soluňské bratry Cyrila a Metoděje si totiž v Africe zvolili za nebeské ochránce misie na africké půdě a dokonce jim zasvěcují nové chrámy. Jako dědicové misijního díla soluňských bratří a našich svatých dobrodinců tedy pomozme v současném osvětitelském a filantropickém díle, které se děje na černém kontinentu tisíc let po cyrilometodějské misii.

Kdo by se chtěl připojit k tomuto evangelijnímu dílu, najdete všechny informace na českém webu věnovaném představení Pravoslavného misijního bratrstva a způsobu, jak africkou misii od nás podpořit, viz naše stránka o způsobu finanční podpory v České republice na webu: pravoslavi.cz/afrika

Pod výše uvedenými odkazy uvádíme překlad výročních zpráv za rok 2020 a 2021, které nám Pravoslavné misijní bratrstvo zaslalo.

Anežka Mandelíková (pověřená správou sbírky)
z Pravoslavné církevní obce v Jihlavě
List z časopisu vydávaného Orthodox Mission Fraternity

Pravoslavná misie v Africe si vzala za své nebeské ochránce sv. Cyrila a Metoděje
(viz zde úvodní stránku jejich časopisu Orthodox Mission)


Zde je v PDF ke stažení informační plakátek pro tisk (A4 - dvě stránky, překlad informačního textu Pravoslavného misijního bratrstva)


Afrika. Pravoslavná misie
(Kliknutím si obrázek zobrazíte ve větším rozlišení)

 


Zpět na stránku pravoslavi.cz

NAVRCHOLU.cz