PODPORA ZAHRANIČNÍ PRAVOSLAVNÉ CHARITY

I vy teď můžete pravoslavné misionáře snadno podporovat!

Pravoslavné misijní bratrstvo prosí:
Pomozte naší misii a pravoslavné humanitární pomoci v Africe.

CÍRKEVNÍ POŽEHNÁNÍ

Tomuto veřejnému pravoslavnému projektu udělil své archijerejské požehnání vladyka Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský (přípisem ze dne 23. 6. 2017). Zároveň požehnal zveřejnění výzvy ke sbírce a inzerci za předpokladu, že výše vybraných příspěvků bude veřejně oznamovaná.

KOMU JE VÝTĚŽEK SBÍRKY URČEN?

Jedná se o organizaci „Orthodox Missionary Fraternity“ (Pravoslavné misijní bratrstvo), která podporuje pravoslavné misionáře po celém světě, zvláště na nejchudších místech černé Afriky. Dobročinná asociace je oficiálně registrována v Řecku. Administrativně je nezávislá, avšak duchovně patří pod Řeckou pravoslavnou církev. Více informací na našem překladu jejich webové prezentace: https://www.pravoslavi.cz/afrika/Orthodox_Mission_Fraternity.htm

Poznámka
Zatím zprostředkováváme pomoc pouze výše uvedené misijní organizaci, kterou jsme kontaktovali a dle našich možností prověřili, a proto ji můžeme doporučit.

CO SE VYBRANÝMI PROSTŘEDKY PODPORUJE?

Co podpoříte? Orthodox Missionary Fraternity koná například pravoslavné křty a další bohoslužby, provádí katechezi a přípravu ke křtu, zajišťuje teologickou přípravu budoucích duchovních, poskytuje jídlo pro hladové lidi, podporuje vzdělání, zajišťuje humanitární pomoc, vrtání studní a stavbu či zřizování chrámů, nemocnic a škol.

I za sumu, která nám zde může připadat nevýznamná, lze v chudé Africe pořídit mnoho potřebných věcí.

JAK JE LZE PODPOŘIT Z ČESKÉ REPUBLIKY?

Zřídili jsme transparentní účet u FIO banky. Z technických důvodů byl účet zaveden jako soukromý na jméno jedné naší věřící, ale jeho použití je určeno výhradně na tento účel, jak si může kdokoliv kdykoliv průběžně sám ověřovat. Číslo účtu je 2001234000 / 2010 a pohyby na něm si můžete jednoduše sledovat přes internetový přístup k tomuto účtu na webu zde: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001234000

Případně můžete použít i tuto adresu, přičemž dole na webové stránce zadáte číslo našeho účtu 2001234000 / 2010: https://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet

Transparentním účtem s možností nahlédnout na shromážděné prostředky a jejich využití zároveň mj. splňujeme výše uvedený požadavek arcibiskupa Simeona.

Jako zprostředkovatelé pracujeme dobrovolně, zdarma, nic nikomu neúčtujeme a výtěžek sbírky převádíme v plné shromážděné výši na účet misie (po odečtení minimálního poplatku účtovaného bankou).

KOLIK PENĚZ MŮŽETE VĚNOVAT?

Přijímáme částky od 50,- Kč výše. Za nejvhodnější formu považujeme pravidelnou měsíční podporu třeba i malou částkou - např. trvalým příkazem na Vašem osobním bankovním účtu.

KDY BUDOU VÁMI VĚNOVANÉ PENÍZE ODESLÁNY PRAVOSLAVNÝM MISIONÁŘŮM?

Převody zaslaných peněz na Orthodox Missionary Fraternity zasíláme na bankovní účet misie pravidelně v prvních dnech každého kalendářního měsíce.

DĚKUJEME VÁM ZA PODPORU!

I Vy tím přijímáte účast na misijním díle církve.
Pamatujme, že misie je založena příkazu Pána Ježíše Krista apoštolům:
„Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Amen.“ (Mat 28,19-20)


Organizátor projektu:
PRAVOSLAVNÁ CÍRKEVNÍ OBEC V JIHLAVĚ
Web církevní obce: pravoslavi.cz/jihlava

Hlavní stránka podpory pravoslavné misie