Na pomoc
pravoslavné misii v Africe

Stručná prezentace misijních počinů Pravoslavného misijního bratrstva
s informacemi, jak je podpořit.


Orthodox Mission Fraternity
(O Pravoslavném misijním bratrstvu - v češtině)Jak podpořit pravoslavnou misii?

Pro místní pravoslavné pravoslavné křesťany (i pro kohokoliv jiného) zde nabízíme možnost pomáhat misionářům snadným způsobem a v českých korunách.
Novinky

Na závěr roku 2020, 2021, 2023

Výroční zpráva Pravoslavného misijního bratrstva za rok 2023

Výroční zpráva Pravoslavného misijního bratrstva za rok 2021

Výroční zpráva Pravoslavného misijního bratrstva za rok 2020

S požehnáním vladyky Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského se již od r. 2017 koná průběžná sbírka na pomoc pravoslavné misii v Africe. Přispívání probíhá převodem finančních prostředků od dárců na transparentní účet u místní Fio banky, z něhož se každý měsíc převádějí veškeré vybrané peníze na účet Pravoslavného misijního bratrstva. Představení bratrstva nás ubezpečují o své vděčnosti za naši podporu a připomínají, že v africkém prostředí má každá, byť z našeho hlediska i malá částka, velký význam a dá se za ni mnoho potřebného pořídit.

Je krásné a symbolické, že tuto africkou misii podporují také křesťané právě z Čech a Moravy, které byly osvíceny světlem Pravoslaví našimi věrozvěstmi sv. Cyrilem a Metodějem. Soluňské bratry Cyrila a Metoděje si totiž v Africe zvolili za nebeské ochránce misie na africké půdě a dokonce jim zasvěcují nové chrámy. Jako dědicové misijního díla soluňských bratří a našich svatých dobrodinců tedy pomozme v současném osvětitelském a filantropickém díle, které se děje na černém kontinentu tisíc let po cyrilometodějské misii.

Kdo by se chtěl připojit k tomuto evangelijnímu dílu, najdete všechny informace na českém webu věnovaném představení Pravoslavného misijního bratrstva a způsobu, jak africkou misii od nás podpořit, viz naše stránka o způsobu finanční podpory v České republice na webu: pravoslavi.cz/afrika

Pod výše uvedenými odkazy uvádíme překlady výročních zpráv za rok 2020, 2021 a 2023, které nám Pravoslavné misijní bratrstvo zaslalo.

Anežka Mandelíková (pověřená správou sbírky)
z Pravoslavné církevní obce v Jihlavě
List z časopisu vydávaného Orthodox Mission Fraternity

Pravoslavná misie v Africe si vzala za své nebeské ochránce sv. Cyrila a Metoděje
(viz zde úvodní stránku jejich časopisu Orthodox Mission)


Zde je v PDF ke stažení informační plakátek pro tisk (A4 - dvě stránky, překlad informačního textu Pravoslavného misijního bratrstva)


Afrika. Pravoslavná misie
(Kliknutím si obrázek zobrazíte ve větším rozlišení)

 


Zpět na stránku pravoslavi.cz

NAVRCHOLU.cz