Pravoslavná církevní obec
v Třebíči


Třebíčský pravoslavný chrám, pohledn z východní strany

Chrám sv. Ludmily
na náměstí sv. Gorazda

Mapy.cz: Najdete nás zde


Koncert byzantské a řecké hudby

Dovolujeme si Vás pozvat na vystoupení řeckého pěveckého tria: Chorodia Agiu Georgiu, které přednese byzantské hymny a řecké tradiční zpěvy. Koncert se bude konat v pravoslavném chrámu svatého Václava a Ludmily na Gorazdově náměstí v Třebíči dne 22.10.2016 v 17:00 hod. viz plakátek.Pravoslavné bohoslužby v Třebíči

Svaté liturgie se konají každou neděli
(Čtení žalmů tzv. hodinky: od 8,30 hodin)
Od 9 hod. svatá liturgie

Další informace

Před liturgií 8:30 - 8:55 zpovědi (jinak dle individuální domluvy)

Po skončení bohoslužby společná trapéza - posezení na faře u čaje (každou neděli)

Každý čtvrtek od 16:00 hod. vyučování náboženství - katecheze dětí od 4 do 15 let

Třebíčská pravoslavná církevní obec je součástí jihlavského okružního protopresbyterátu, eparchie olomoucko-brněnská.


Chrám ze západu


Adresa úřadu duchovní správy:
Gorazdovo nám. 2, Třebíč 674 01

Telefonní číslo: 606 527 216

E-mail:

Duchovní správce: jer. Mgr. Jakub Rojek


Pohled na ikonostas uvnitř chrámu


Oznamujeme věřícím, že
v neděli dne 29. 11. 2015
byl pro třebíčskou pravoslavnou obec
vysvěcen na kněze důstojný otec Jakub Rojek.

Svatou Tajinu kněžské chirotonie vykonal
Jeho Přeosvícenost vladyka Izaiáš, biskup šumperský,
vikář Olomoucko-brněnské pravoslavné eparchie.

Můžete si prohlédnout fotogalerii z průběhu kněžského svěcení.


Stránka archivu
událostí Pravoslavné církevní obce v Třebíči

Stránka věnovaná památce prot. Miroslava Mužíka,
bývalého dlouholetého duchovního správce třebíčské farnosti

*

Archiv třebíčské farnosti se prolíná s archivem farnosti v Opatově. V obou obcích působil otec Josef Leixner, jeden z blízkých spolupracovníků sv. vladyky Gorazda. Na obou farnostech působil až do samého závěru 20. století otec Miroslav Mužík, známá osobnost naší církve.

Nahlédnutí do opatovského archivu je zde.

Technická poznámka:
Pokud nahoře (pod telefonním číslem na farní úřad) nevidíte e-mailovou adresu, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu.