Pravoslavná církevní obec v Jihlavě

Domovní chrám svatých Václava a Ludmily

Adresa domovního chrámu i úřadu duchovní správy: Masarykovo nám. 4, JIHLAVA 586 01
(viz mapa)

Telefonní číslo: 567 309 264
(v mezinárodním tvaru: +420 567 309 264)
Fax: (+420) 234 265 183

E-mail pro veřejnost:

Duchovní správce: prot. Jan P. Baudiš

Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF


Církevní kalendář

Dnes je
( juliánského církevního kalendáře)


Web pravoslavného kalendáře

Fotky ze života farnosti

Nově upravené všechny fotogalérie
Viz stránku přehledu archivovaných fotografií

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu viz stránku audio

Pravidelné veřejné bohoslužby

Každou neděli se koná Božská liturgie
Od 9,00 hod. čtení žalmů - 3. a 6. hodinka.
Od 9,50 hod. začíná liturgie

V sobotu velká večerní od 18 hod. (v zimním období až do Paschy; v letní době je od 19 hod.)

Večerní bohoslužbu a pak svatou liturgii sloužíme také na velké církevní svátky (večerní službu v předvečer svátku od 18 hod., liturgii od 9,40 hod.), pokud je ohlášena předcházející neděli nebo oznámena zde (viz níže).

Přehled veřejných bohoslužeb je oznamován také na vývěsce vedle domovních vrat.

KALENDÁŘ: Sloužíme podle starého juliánského pravoslavného kalendáře.
BOHOSLUŽEBNÝ JAZYK: nedělní liturgii konáme z části v jazyce českém a částečně v jazyce staroslověnském (resp. církevně-slovanském) a místy něco řecky; večerní bohoslužby jsou celé česky.


Blížící se sváteční bohoslužby doby předpostní, velkopostní a paschální

Svátek Obětování Páně se překládá ze soboty 15. února na následující neděli.

2. března začíná VELKÝ PŮST

Velkopostní doba trvá letos od 2. března do 11. dubna

Každou velkopostní neděli se koná Božská liturgie sv. Basila Velikého
(začátky: od 9,00 hod. čtení žalmů - hodinky, od 9,30 hod. liturgie)

Každou velkopostní středu sloužíme od 16. hod. liturgii předem posvěcených Darů.

První týden Velkého půstu:
Čisté pondělí - 2. března - od 16 hod. velké povečeří s čtením kajícího kánonu sv. Ondřeje Krétského
Čisté úterý - 3. března - od 16 hod. velké povečeří s čtením kajícího kánonu sv. Ondřeje Krétského
Čistá středa - 4. března - od 16 hod. první letošní liturgie předem posvěcených Darů
Čistý čtvrtek - 5. března - od 16 hod. velké povečeří s čtením kajícího kánonu sv. Ondřeje Krétského
Čistý pátek - 6. března - od 16 hod. liturgie předem posvěcených Darů (se svěcením koliva) -->
1. velkopostní neděle - 8. března - od 9,30 hod. liturgie sv. Basila Velikého - Oslava pravoslaví

Všechny velkopostní neděle - liturgie sv. Basila Velikého od 9,30 hod.

6. dubna - pondělí - předvečer svátku - liturgie předem posvěcených Darů od 16 hod.

7. dubna - úterý - ZVĚSTOVÁNÍ PŘESV. BOHORODICE (svátek z dvanáctera) - večerní liturgie sv. Jana Zlatoústého od 14 hod.

12. dubna - KVĚTNÁ NEDĚLE (Vjezd Páně do Jerusalema) (od 9,30 hod.), po liturgii svěcení ratolestí

Přehled hlavních bohoslužeb v průběhu Velkého půstu v Jihlavě: zde v PDF

14. - 18. dubna - každý den bohoslužby Velkého týdne a světlé Paschy


Velký strastný týden

Svatá Tajina posvěcení oleje:

V úterý 14. dubna od 16 hod. - pomazání nemocných

Od Velké středy (15. dubna) bohoslužby každý den

15. dubna - Velká středa - vzpomínání Jidášovy zrady - liturgie předem posvěcených Darů od 16 hod.

16. dubna - Velký čtvrtek - poslední večeře Páně - liturgie sv. Basila od 16 hod.

17. dubna - Velký pátek
ráno - ukřižování Pána - čtení pašiových evangelií - jitřní bohoslužba od 8 hod.
večer - snímání z Kříže, pohřeb Pána - večerní s vynášením pláštěnice od 18 hod.

18. dubna - Velká sobota - Kristus v hrobě - liturgie sv. Basila od 12 hod.

19. dubna - PASCHA - neděle vzkříšení - paschální jitřní (utreňa) a liturgie od 0 hod. (od půlnoci ze soboty na naděli). Hned po liturgii v noci svěcení pokrmů.

Bohoslužby na strastný týden a NA PASCHU 2020: přehled zde v PDF

Rozdíl mezi pravoslavnou Paschou a občanskými Velikonocemi je letos 1 týden.Oznamujeme, že při bohoslužbách výše oznámených mohou být v našem domovním chrámu a přilehlých prostorách pořizovány fotografie, které jsou následně publikovány v církevních médiích. (Viz prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF)

Fotografie a zprávy z farnosti

Archiv zpráv a fotografií ze života jihlavské církevní obce

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu viz stránku audio

Vyučování náboženství pro děti

Výuka se koná na faře (v archondariku) - kromě letních prázdnin - začíná od 10. září každé úterý od 17 hod. (vyučování trvá 45 min.)

Výuka liturgického zpěvu

Pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit zpěvu při bohoslužbách, se koná nácvik zpěvu bohoslužebných hymnů v jazyce českém i církevně-slovanském.
Na faře v archondariku každé úterý od 18,00 do 18,45 hod.
a každý pátek ve stejném časeNAVRCHOLU.cz