Pravoslavná církevní obec v Jihlavě

Domovní chrám svatých Václava a Ludmily

Adresa domovního chrámu i úřadu duchovní správy: Masarykovo nám. 4, JIHLAVA 586 01
(viz mapa)

Telefonní číslo: 567 309 264
(v mezinárodním tvaru: +420 567 309 264)
Fax: (+420) 234 265 183

E-mail pro veřejnost:

Č. účtu naší farnosti: 155235162/0300

Duchovní správce: prot. Jan P. Baudiš

Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF


BOHOSLUŽBY na PASCHU KRISTOVU V JIHLAVĚ

Paschální půlnoční bohoslužba se bude konat dne 16. dubna v 0 hod. (půlnoc ze soboty na neděli)
na Masarykově náměstí ve velkém kostele U Ignáce.

Po paschální jitřní (utreňa) se budou světit pokrmy.

Paschální svatá liturgie se bude konat
v kostelíku Svatého Ducha 16. dubna od 10,30 hod.

ve Smetanových sadech (viz mapa).
Po paschální liturgii se budou světit pokrmy.

Podrobný rozpis bohoslužeb Velkého strastného týdne a Paschy zde v PDF.


Církevní kalendář

Dnes je
( juliánského církevního kalendáře)


Web pravoslavného kalendáře

Pravidelné veřejné bohoslužby

Každou neděli se koná Božská liturgie
Od 9,00 hod. čtení žalmů - 3. a 6. hodinka
Od 9,45 hod. začíná liturgie

Každou sobotu velká večerní bohoslužba od 19 hod.

Pozor změna:

LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ VE STŘEDU 5. dubna SE NEKONÁ, ALE PŘESOUVÁ SE NA ČTVRTEK 6. DUBNA.

KALENDÁŘ: Sloužíme podle starého juliánského pravoslavného kalendáře.
BOHOSLUŽEBNÝ JAZYK: nedělní liturgii konáme z části v jazyce českém a částečně v jazyce staroslověnském (resp. církevně-slovanském) a místy něco řecky; večerní bohoslužby jsou celé česky.

Fotky ze života farnosti

Všechny fotogalerie: viz stránku přehledu archivovaných fotografií

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu: viz stránku audio


Svátky

Blížící se sváteční bohoslužby doby předpostní, velkopostní a předpaschální

15. února - středa - svátek Obětování Páně. Bohoslužba od 9 hod.

27. února začíná VELKÝ PŮST

Velkopostní doba trvá letos od 27. února do 15. dubna

Zpovědi konáme v celé době velkopostní až do začátku strastného týdne (tj. do 8. dubna)

Každou velkopostní neděli se koná Božská liturgie sv. Basila Velikého
(začátky: od 9,00 hod. čtení žalmů - hodinky, od 9,45 hod. liturgie)

Zádušní bohoslužby - panychidy - o sobotách od 18,30 hod. - ve dnech: 11.3., 18.3., 25.3.

Každou velkopostní středu sloužíme od 16. hod. liturgii předem posvěcených Darů.

První týden Velkého půstu:
Čisté pondělí - 27. února - od 16 hod. velké povečeří s čtením kajícího kánonu sv. Ondřeje Krétského
Čisté úterý - 28. února - od 16 hod. velké povečeří s čtením kajícího kánonu sv. Ondřeje Krétského
Čistá středa - 1. března - od 16 hod. první letošní liturgie předem posvěcených Darů
Čistý čtvrtek - 2. března - od 16 hod. velké povečeří s čtením kajícího kánonu sv. Ondřeje Krétského
Čistý pátek - 3. března - od 16 hod. liturgie předem posvěcených Darů (se svěcením koliva)
Sobota - 4. března - od 9,00 hod. liturgie sv. Jana Zlatoústého (vzpomínání zázraku sv. Thedora)
1. velkopostní neděle - 5. března - od 9,45 hod. liturgie sv. Basila Velikého - Oslava pravoslaví

Všechny velkopostní neděle - liturgie sv. Basila Velikého od 9,45 hod.

Pozor změna:

LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ VE STŘEDU 5. dubna SE NEKONÁ, ALE PŘESOUVÁ SE NA ČTVRTEK 6. DUBNA.

6. dubna - čtvrtek - předvečer svátku ZVĚSTOVÁNÍ - liturgie předem posvěcených Darů od 16 hod.

7. dubna - pátek - ZVĚSTOVÁNÍ PŘESV. BOHORODICE (svátek z dvanáctera) - večerní liturgie sv. Jana Zlatoústého od 14 hod.

9. dubna - KVĚTNÁ NEDĚLE (Vjezd Páně do Jerusalema) (liturgie od 9,45 hod.), pak svěcení ratolestí

Přehled hlavních bohoslužeb v průběhu celého Velkého půstu v Jihlavě: zde v PDF


Oznamujeme, že při bohoslužbách výše oznámených mohou být v našem domovním chrámu a přilehlých prostorách pořizovány fotografie, které jsou následně publikovány v církevních médiích. (Viz prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF)

Fotografie a zprávy z farnosti

Archiv zpráv a fotografií ze života jihlavské církevní obce

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu viz stránku audio


Vyučování náboženství pro děti

Výuka se koná na faře (v archondariku). Každý pátek od 16,00 hod. (vyučování trvá 45 min.)

Výuka liturgického zpěvu

Pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit zpěvu při bohoslužbách, se koná nácvik zpěvu bohoslužebných hymnů v jazyce českém i církevně-slovanském.
Nacvičuje se faře v archondariku. Datum výuky a účast si domluvte po nedělní bohoslužbě se zpěváky a žalmisty.