Pravoslavná církevní obec v Jihlavě

Domovní chrám svatých Václava a Ludmily

Adresa domovního chrámu i úřadu duchovní správy: Masarykovo nám. 4, JIHLAVA 586 01
(viz mapa)

Telefonní číslo: 567 309 264
(v mezinárodním tvaru: +420 567 309 264)
Fax: (+420) 234 265 183

E-mail pro veřejnost:

Č. účtu: 155235162/0300

Duchovní správce: prot. Jan P. Baudiš

Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF


Církevní kalendář

Dnes je
( juliánského církevního kalendáře)


Web pravoslavného kalendáře

Termíny na zpověď

Rezervování času pro svatou Tajinu pokání

Chci si zamluvit termín zpovědi

Fotky ze života farnosti

Nově upravené všechny fotogalérie
Viz stránku přehledu archivovaných fotografií

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu viz stránku audio

Pravidelné veřejné bohoslužby

Počet účastníků veřejných bohoslužeb se řídí nařízením Vlády ČR. Aktuální informace jsou na webu olomoucko-brněnské eparchie. Za všechny naše věřící se modlíme při soukromých bohoslužbách.

Nová pravidla pro konání bohoslužeb byla zveřejněna na oficiálním webu naší pravoslavné olomoucko-brněnské eparchie. Z textu vybíráme:
»Od 26. dubna dochází ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Věřící se jich mohou účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a dezinfekce ...účast je možná za předpokladu, kdy každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry – s výjimkou členů domácnosti – a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce.«

Po období nepravidelností v bohoslužbách
(způsobených nemocí duchovního správce)
se od poloviny dubna vracíme k původnímu liturgickému řádu.

Každou neděli se koná Božská liturgie
Od 9,00 hod. čtení žalmů - 3. a 6. hodinka.
Od 9,40 - 9,50 hod. začíná liturgie

V sobotu velká večerní (v letním období) od 19 hod. (V zimní době od listopadu až do Paschy je každá večerní od 18 hod.)

KALENDÁŘ: Sloužíme podle starého juliánského pravoslavného kalendáře.
BOHOSLUŽEBNÝ JAZYK: nedělní liturgii konáme z části v jazyce českém a částečně v jazyce staroslověnském (resp. církevně-slovanském) a místy něco řecky; večerní bohoslužby jsou celé česky.

Svátky


Nejbližší sváteční bohoslužby

(V předvečer svátku je vždy velká večerní od 19 hod., a pak v den svátku svatá liturgie od 9,40—9,50 hod.)

Kromě obvyklých nedělních bohoslužeb zde budou služby i v těchto svátečních dnech:

10. června, čtvrtek - NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ (svátek z dvanáctera; liturgie od 9,40—9,50 hod.)

20. června, neděle - PADESÁTNICE – SVATÁ TROJICE (svátek z dvanáctera; liturgie od 9,40—9,50 hod.) a další svatodušní bohoslužby podle oznámení

Ihned po nedělní liturgii se koná zvláštní svatodušní večerní se vzýváním Svatého Ducha a s modlitbami na kolenou

27. června - Neděle všech svatých

V pondělí po neděli všech svatých začíná petrský půst

A dále kromě nedělí sloužíme na tyto svátky:

7. července - středa - Narození sv. Jana Křtitele (svátek; liturgie od 9,40—9,50 hod.)

12. července - pondělí - Slavní a všechvalní, nejpřednější z apoštolů Petr a Pavel (svátek; liturgie od 9,40—9,50 hod.)
7. červenec 2021 (středa) - Narození sv. Jana, Křtitele a Předchůdce Páně; ct. Ivan Český (svátek; liturgie od 9,40 hod.)

12. červenec 2021 (pondělí) - Slavní a všechvalní, nejpřednější z apoštolů Petr a Pavel; ct. Paisij Svatohorec (svátek; liturgie od 9,40 hod.)

Končí petro-pavlovský půst

25. červenec 2021 (neděle) - Zesnutí spr. Anny, matky přesv. Bohorodice (svátek přeložen na tuto neděli)
Tuto neděli sloužíme v Opatově u Třebíče (od 9 hod.) (V Jihlavě se tuto neděli neslouží.)

Bohoslužby zde NEbudou od 26.7. do 14.8.

v Jihlavě se opět konají bohoslužby od neděle 15. srpnaOznamujeme, že při bohoslužbách výše oznámených mohou být v našem domovním chrámu a přilehlých prostorách pořizovány fotografie, které jsou následně publikovány v církevních médiích. (Viz prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF)

Fotografie a zprávy z farnosti

Archiv zpráv a fotografií ze života jihlavské církevní obce

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu viz stránku audio