Pravoslavná církevní obec v Jihlavě

Domovní chrám svatých Václava a Ludmily

Adresa domovního chrámu i úřadu duchovní správy: Masarykovo nám. 4, JIHLAVA 586 01
(viz mapa)

IČO 69648557

Telefonní číslo: 567 309 264
(v mezinárodním tvaru: +420 567 309 264)
Fax: (+420) 234 265 183

E-mail pro veřejnost:

Číslo účtu naší farnosti u ČSOB: 155235162/0300

Číslo účtu vyhrazeného pro kostelík Svatého Ducha u ČSOB: 321574486/0300

Duchovní správce: prot. Jan P. Baudiš

Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF


Bohoslužby v kostelíku Svatého Ducha

V kostelíku Svatého Ducha se až do jeho adaptace a základního vybavení pro pravoslavnou liturgii
v neděli bohoslužby ještě NEKONAJÍ.


Církevní kalendář

Dnes je
( juliánského církevního kalendáře)


Web pravoslavného kalendáře

Pravidelné veřejné bohoslužby

Každou neděli se koná Božská liturgie
Od 9,00 hod. čtení žalmů - 3. a 6. hodinka
Od 9,45 hod. začíná liturgie

Každou sobotu velká večerní bohoslužba od 19 hod.

Pozor změna:

Výuka náboženství pro děti se posouvá. Začíná teď každý pátek od 16,30 hod.

KALENDÁŘ: Sloužíme podle starého juliánského pravoslavného kalendáře.
BOHOSLUŽEBNÝ JAZYK: nedělní liturgii konáme z části v jazyce českém a částečně v jazyce staroslověnském (resp. církevně-slovanském) a místy něco řecky; večerní bohoslužby jsou celé česky.

Fotky ze života farnosti

Všechny fotogalerie: viz stránku přehledu archivovaných fotografií

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu: viz stránku audio


Svátky


Pouť do Mikulčic na místa posvěcená působením sv. Cyrila a Metoděje. Archijerejská svatá liturgie se bude konat na vykopávkách chrámu, kde sloužil sv. Metoděj, v sobotu dne 27. května od 10 hod. Pozvánka zde.


Období po Pasše


Bohoslužby v době po Pasše jako obvykle každou neděli

Bohoslužby na svátek Nanebevstoupení a Padesátnice (letnice, Trojice)


Sváteční bohoslužby se konají:

(V předvečer svátku je vždy velká večerní od 19 hod., a pak v den svátku svatá liturgie od 9,45 hod.)

Kromě obvyklých nedělních bohoslužeb zde budou služby i v těchto svátečních dnech:

25. května, čtvrtek - NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ (svátek z dvanáctera; liturgie od 9,45 hod.)

4. června, neděle - PADESÁTNICE – SVATÁ TROJICE (svátek z dvanáctera; liturgie od 9,45 hod.) a další svatodušní bohoslužby podle oznámení

Ihned po nedělní liturgii se koná zvláštní svatodušní večerní se vzýváním Svatého Ducha a s modlitbami na kolenou

11. června - Neděle všech svatých

V pondělí po neděli všech svatých začíná petro-pavlovský půst

A dále kromě nedělí sloužíme na tyto svátky:

7. července - pátek - Narození sv. Jana Křtitele (svátek; liturgie od 9,40 hod.)

12. července - středa - Slavní a všechvalní, nejpřednější z apoštolů Petr a Pavel (svátek; liturgie od 9,40 hod.)


Oznamujeme, že při bohoslužbách výše oznámených mohou být v našem domovním chrámu a přilehlých prostorách pořizovány fotografie, které jsou následně publikovány v církevních médiích. (Viz prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF)

Fotografie a zprávy z farnosti

Archiv zpráv a fotografií ze života jihlavské církevní obce

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu viz stránku audio


Pouť do Mikulčic na místa posvěcená působením sv. Cyrila a Metoděje. Archijerejská svatá liturgie se bude konat na vykopávkách chrámu, kde sloužil sv. Metoděj, v sobotu dne 27. května od 10 hod. Pozvánka zde.


Vyučování náboženství pro děti

Výuka se koná na faře (v archondariku). Každý pátek od 16,30 hod. (vyučování trvá 45 min.)

Výuka liturgického zpěvu

Pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit zpěvu při bohoslužbách, se koná nácvik zpěvu bohoslužebných hymnů v jazyce českém i církevně-slovanském.
Nacvičuje se faře v archondariku. Datum výuky a účast si domluvte po nedělní bohoslužbě se zpěváky a žalmisty.