Pravoslavná církevní obec v Jihlavě

Domovní chrám svatých Václava a Ludmily

Adresa domovního chrámu i úřadu duchovní správy: Masarykovo nám. 4, JIHLAVA 586 01
(viz mapa)

Telefonní číslo: 567 309 264
(v mezinárodním tvaru: +420 567 309 264)
Fax: (+420) 234 265 183

E-mail pro veřejnost:

Č. účtu: 155235162/0300

Duchovní správce: prot. Jan P. Baudiš

Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF


Církevní kalendář

Dnes je
( juliánského církevního kalendáře)


Web pravoslavného kalendáře

Termíny na zpověď

Rezervování času pro svatou Tajinu pokání

Chci si zamluvit termín zpovědi

Fotky ze života farnosti

Nově upravené všechny fotogalérie
Viz stránku přehledu archivovaných fotografií

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu viz stránku audio

Pravidelné veřejné bohoslužby

Počet účastníků veřejných bohoslužeb se řídí nařízením Vlády ČR. Aktuální informace jsou na webu olomoucko-brněnské eparchie. Za všechny naše věřící se modlíme při soukromých bohoslužbách.

Po období nepravidelností v bohoslužbách
(způsobených nemocí duchovního správce)
se od poloviny dubna vracíme k původnímu liturgickému řádu.

Každou neděli se koná Božská liturgie
Od 9,00 hod. čtení žalmů - 3. a 6. hodinka.
Od 9,50 hod. začíná liturgie

V sobotu velká večerní (v letním období) od 19 hod. (V zimní době od listopadu až do Paschy je každá večerní od 18 hod.)

KALENDÁŘ: Sloužíme podle starého juliánského pravoslavného kalendáře.
BOHOSLUŽEBNÝ JAZYK: nedělní liturgii konáme z části v jazyce českém a částečně v jazyce staroslověnském (resp. církevně-slovanském) a místy něco řecky; večerní bohoslužby jsou celé česky.

Sváteční bohoslužby

(V předvečer svátku je vždy velká večerní od 18 hod., a pak v den svátku svatá liturgie od 9,40 hod.)

Kromě obvyklých nedělních bohoslužeb zde budou služby i v těchto svátečních dnech:


Nejbližší sváteční bohoslužby

Budou se konat, jak to epidemiologická situace dovolí. (Začátek dle časů níže uvedených)

Kromě obvyklých nedělních bohoslužeb zde budou služby i v těchto svátečních dnech:

25. dubna - KVĚTNÁ NEDĚLE (Vjezd Páně do Jerusalema) (liturgie od 9,50 hod.), pak svěcení ratolestí

Velký strastný týden

Svatá Tajina posvěcení oleje:

Ve středu 28. dubna od 16 hod. - pomazání nemocných

Od Velké středy (28. dubna) bohoslužby každý den

29. dubna - Velký čtvrtek - poslední večeře Páně - liturgie sv. Basila od 16 hod.

30. dubna - Velký pátek
ráno - ukřižování Pána - čtení pašiových evangelií - jitřní bohoslužba od 8 hod.
večer - snímání z Kříže, pohřeb Pána - večerní s vynášením pláštěnice od 18 hod.

2. května - PASCHA - neděle vzkříšení - Hlavní paschální bohoslužba začíná letos v 8. hodin ráno: nejdříve sloužíme paschální jitřní (utreňa) a pak následuje liturgie.
Svěcení paschálních pokrmů bude hned po liturgii (přibližně od 12. hodiny polední se koná posvěcení pokrmů budeme světit i před domem na chodníku a případně pod stromy kolem sloupu uprostřed horní poloviny náměstí - udržujte, prosím, rozestupy).

Bohoslužby na strastný týden a NA PASCHU 2021: přehled zde v PDF

Rozdíl mezi pravoslavnou Paschou a občanskými Velikonocemi je letos 4 týdny.Oznamujeme, že při bohoslužbách výše oznámených mohou být v našem domovním chrámu a přilehlých prostorách pořizovány fotografie, které jsou následně publikovány v církevních médiích. (Viz prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF)

Fotografie a zprávy z farnosti

Archiv zpráv a fotografií ze života jihlavské církevní obce

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu viz stránku audioNAVRCHOLU.cz