Pravoslavná církevní obec v Jihlavě

Domovní chrám svatých Václava a Ludmily

Adresa domovního chrámu i úřadu duchovní správy: Masarykovo nám. 4, JIHLAVA 586 01
(viz mapa)

Telefonní číslo: 567 309 264
(v mezinárodním tvaru: +420 567 309 264)
Fax: (+420) 234 265 183

E-mail pro veřejnost:

Č. účtu naší farnosti: 155235162/0300

Duchovní správce: prot. Jan P. Baudiš

Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF


Církevní kalendář

Dnes je
( juliánského církevního kalendáře)


Web pravoslavného kalendáře

Fotky ze života farnosti

Všechny fotogalerie: viz stránku přehledu archivovaných fotografií

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu: viz stránku audio

Pravidelné veřejné bohoslužby

Každou neděli se koná Božská liturgie
Od 9,00 hod. čtení žalmů - 3. a 6. hodinka.
Od 9,45 hod. začíná liturgie

Každou sobotu velká večerní od 19 hod.

KALENDÁŘ: Sloužíme podle starého juliánského pravoslavného kalendáře.
BOHOSLUŽEBNÝ JAZYK: nedělní liturgii konáme z části v jazyce českém a částečně v jazyce staroslověnském (resp. církevně-slovanském) a místy něco řecky; večerní bohoslužby jsou celé česky.


Svátky


Nejbližší sváteční bohoslužby začátkem zimy

Budou se konat, pokud to epidemiologická situace dovolí. (V předvečer svátku je vždy velká večerní od 19 hod., a pak v den svátku svatá liturgie od 9,45 hod.)

Kromě obvyklých nedělních bohoslužeb zde budou služby i v těchto svátečních dnech:

Pátek 28. října - SV. ROSTISLAV - eparchiální pouť do Znojma (mapa a program viz zde)

Pondělí - 21. listopadu - Sbor archanděla Michaela a dalších nebeských mocností beztělesných (svátek se PŘESOUVÁ NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ NEDĚLI)

Neděle - 4. prosince - UVEDENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE DO CHRÁMU (liturgie od 9,45 hod.)

Pondělí - 19. prosince - Svt. Mikuláš Divotvorce (liturgie od 9,45 hod.)


Oznamujeme, že při bohoslužbách výše oznámených mohou být v našem domovním chrámu a přilehlých prostorách pořizovány fotografie, které jsou následně publikovány v církevních médiích. (Viz prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF)

Fotografie a zprávy z farnosti

Archiv zpráv a fotografií ze života jihlavské církevní obce

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu viz stránku audio

Mimořádná oznámení - poutě apod.

Pátek 28. října - SV. ROSTISLAV - Pouť do Znojma (mapu viz zde)


Pozvánka na pouť do Znojma ke sv. Rostislavu na pátek 28. října (volný den).
Archijerejská svatá liturgie se bude konat ve znojemském chrámu sv. knížete Rostislava Moravského od 10 hod.


Vyučování náboženství pro děti

Výuka se koná na faře (v archondariku) - letos se začíná až 1. prosince. Každé pondělí od 16,30 hod. (vyučování trvá 45 min.)

Výuka liturgického zpěvu

Pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit zpěvu při bohoslužbách, se koná nácvik zpěvu bohoslužebných hymnů v jazyce českém i církevně-slovanském.
Nacvičuje se faře v archondariku. Datum výuky a účast si domluvte po nedělní bohoslužbě se zpěváky a žalmisty.