Pravoslavná církevní obec v Jihlavě

Domovní chrám svatých Václava a Ludmily

Adresa domovního chrámu i úřadu duchovní správy: Masarykovo nám. 4, JIHLAVA 586 01
(viz mapa)

Telefonní číslo: 567 309 264
(v mezinárodním tvaru: +420 567 309 264)
Fax: (+420) 234 265 183

E-mail pro veřejnost:

Č. účtu naší farnosti: 155235162/0300

Duchovní správce: prot. Jan P. Baudiš

Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF


Církevní kalendář

Dnes je
( juliánského církevního kalendáře)


Web pravoslavného kalendáře

Termíny na zpověď

Rezervování času pro svatou Tajinu pokání

Chci si zamluvit termín zpovědi

Fotky ze života farnosti

Nově upravené všechny fotogalérie
Viz stránku přehledu archivovaných fotografií

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu viz stránku audio

Pravidelné veřejné bohoslužby

V neděli 26. září se zde liturgie nekoná z důvodu celoeparchiálního shromáždění v Přerově - oslava svatých novomučedníků českých. Sloužíme zde o den později, v pondělí na svátek.

Každou neděli se koná Božská liturgie
Od 9,00 hod. čtení žalmů - 3. a 6. hodinka.
Od 9,40 - 9,50 hod. začíná liturgie

V sobotu velká večerní (v letním období) od 19 hod. (V zimní době od listopadu až do Paschy je každá večerní od 18 hod.)

KALENDÁŘ: Sloužíme podle starého juliánského pravoslavného kalendáře.
BOHOSLUŽEBNÝ JAZYK: nedělní liturgii konáme z části v jazyce českém a částečně v jazyce staroslověnském (resp. církevně-slovanském) a místy něco řecky; večerní bohoslužby jsou celé česky.


Svátky

Nejbližší sváteční bohoslužby na podzim

(V předvečer svátku je vždy velká večerní od 19 hod., a pak v den svátku svatá liturgie od 9,40—9,50 hod.)

Kromě obvyklých nedělních bohoslužeb zde budou služby i v těchto svátečních dnech:

21. září - úterý - NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE (svátek z dvanáctera; liturgie od 9,40 hod.)

V neděli 26. září se zde liturgie nekoná z důvodu celoeparchiálního shromáždění v Přerově - oslava svatých novomučedníků českých.
Sloužíme o den později, v pondělí na svátek:

27. září - pondělí - POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE PÁNĚ (svátek z dvanáctera; liturgie od 9,40 hod.)

10. října - neděle - sv. mč. Václav, kníže český (na neděli přenesený svátek našeho chrámu; od 9,40 hod.)Nejbližší sváteční bohoslužby začátkem zimy

Budou se konat, pokud to epidemiologická situace dovolí. (V předvečer svátku je vždy velká večerní od 18 hod., a pak v den svátku svatá liturgie od 9,40—9,50 hod.)

Kromě obvyklých nedělních bohoslužeb zde budou služby i v těchto svátečních dnech:

Čtvrtek 28. října - SV. ROSTISLAV - Eparchiální pouť do Znojma (mapa a program viz zde)

Neděle - 21. listopadu - Sbor archanděla Michaela a dalších nebeských mocností beztělesných

Sobota - 4. prosince - UVEDENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE DO CHRÁMU (liturgie od 9,40 hod.)

Neděle - 19. prosince - Svt. Mikuláš Divotvorce (liturgie od 9,40 hod.)


Oznamujeme, že při bohoslužbách výše oznámených mohou být v našem domovním chrámu a přilehlých prostorách pořizovány fotografie, které jsou následně publikovány v církevních médiích. (Viz prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF)

Fotografie a zprávy z farnosti

Archiv zpráv a fotografií ze života jihlavské církevní obce

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu viz stránku audio