Pravoslavná církevní obec v Jihlavě

Domovní chrám svatých Václava a Ludmily

Adresa domovního chrámu a úřadu duchovní správy: Masarykovo nám. 4, JIHLAVA 586 01
(viz mapa)

IČO 69648557

Telefonní číslo: 567 309 264
(v mezinárodním tvaru: +420 567 309 264)
Fax: (+420) 234 265 183

E-mail pro veřejnost:

Číslo účtu naší farnosti u ČSOB: 155235162/0300

Číslo transparentního účtu vyhrazeného pro sbírku na opravu kostelíku Svatého Ducha u ČSOB: 321574486/0300

Duchovní správce: prot. Jan P. Baudiš

Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA Pravoslavné církevní obce v Jihlavě


Bohoslužby v kostelíku Svatého Ducha

V kostelíku Svatého Ducha se až do jeho adaptace a základního vybavení pro pravoslavnou liturgii
v neděli bohoslužby ještě NEKONAJÍ.


Církevní kalendář

Dnes je
( juliánského církevního kalendáře)


Web pravoslavného kalendáře

Pravidelné veřejné bohoslužby

Každou neděli se koná Božská liturgie
Od 9,00 hod. čtení žalmů - 3. a 6. hodinka
Od 9,45 hod. začíná liturgie

Každou sobotu velká večerní bohoslužba od 19 hod.

KALENDÁŘ: Sloužíme podle starého juliánského pravoslavného kalendáře.
BOHOSLUŽEBNÝ JAZYK: nedělní liturgii konáme z části v jazyce českém a částečně v jazyce staroslověnském (resp. církevně-slovanském) a místy něco řecky; večerní bohoslužby jsou celé česky.

Fotky ze života farnosti

Všechny fotogalerie: viz stránku přehledu archivovaných fotografií

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu: viz stránku audio


Průběh Velkého půstu:

Přípravné neděle a velkopostní neděle

Svátky v tomto období

18. března začíná VELKÝ PŮST

Velkopostní doba trvá letos od 18. března do 4. května

Zpovědi konáme v celé době velkopostní až do začátku strastného týdne (tj. do 29. dubna)

Každou velkopostní neděli se koná Božská liturgie sv. Basila Velikého
(začátky: od 9,00 hod. čtení žalmů - hodinky, od 9,45 hod. liturgie)

Zádušní bohoslužby - velké panychidy - o sobotách od 18,15 hod. - ve dnech: 16.3., 30.3., 13.4.

Každou velkopostní středu sloužíme od 16. hod. liturgii předem posvěcených Darů.

První týden Velkého půstu:
18. 3. – Čisté pondělí: od 16 hod. velké povečeří s čtením kajícího kánonu sv. Ondřeje Krétského
19. 3. – Čisté úterý: od 16 hod. velké povečeří s čtením kajícího kánonu sv. Ondřeje Krétského
20. 3. – Čistá středa: od 16 hod. první letošní liturgie předem posvěcených Darů
21. 3. – Čistý čtvrtek: od 16 hod. velké povečeří s čtením kajícího kánonu sv. Ondřeje Krétského
22. 3. – Čistý pátek: od 16 hod. liturgie předem posvěcených Darů (se svěcením koliva)

1. velkopostní neděle - 24. března - od 9,45 hod. liturgie sv. Basila Velikého - OSLAVA PRAVOSLAVÍ (svátek ikon)

2. velkopostní neděle - 31. březen - SV. ŘEHOŘE SOLUŇSKÉHO – PALAMY

3. velkopostní neděle - 7. duben - UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE a ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

4. velkopostní neděle - 14. duben - CT. JANA SINAJSKÉHO

5. velkopostní neděle - 21. duben - CT. MARIE EGYPTSKÉ

Všechny velkopostní neděle - liturgie sv. Basila Velikého od 9,45 hod.

28. dubna - KVĚTNÁ NEDĚLE (Vjezd Páně do Jerusalema) (liturgie od 9,45 hod.), pak svěcení ratolestí

Přehled hlavních bohoslužeb v průběhu celého Velkého půstu v Jihlavě: zde v PDF


Oznamujeme, že při bohoslužbách výše oznámených mohou být v našem domovním chrámu a přilehlých prostorách pořizovány fotografie, které jsou následně publikovány v církevních médiích. (Viz prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF)

Fotografie a zprávy z farnosti

Archiv zpráv a fotografií ze života jihlavské církevní obce

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu viz stránku audio

Vyučování náboženství pro děti

Výuka se koná na faře (v archondariku).

Každý pátek od 16,00 hod. (vyučování trvá 50 min.)
(Náboženství se vyučuje kromě letních prázdnin - opět začínáme od 13. října.)

Výuka liturgického zpěvu

Pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit zpěvu při bohoslužbách, se koná nácvik zpěvu bohoslužebných hymnů v jazyce českém i církevně-slovanském.
Nacvičuje se faře v archondariku. Datum výuky a účast si domluvte po nedělní bohoslužbě se zpěváky a žalmisty.