Pravoslavná církevní obec v Jihlavě

Domovní chrám svatých Václava a Ludmily

Adresa domovního chrámu i úřadu duchovní správy: Masarykovo nám. 4, JIHLAVA 586 01
(viz mapa)

Telefonní číslo: 567 309 264
(v mezinárodním tvaru: +420 567 309 264)
Fax: (+420) 234 265 183

E-mail pro veřejnost:

Duchovní správce: prot. Jan P. Baudiš

Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF


Církevní kalendář

Dnes je
( juliánského církevního kalendáře)


Web pravoslavného kalendáře

Fotky ze života farnosti

Nově upravené všechny fotogalérie
Viz stránku přehledu archivovaných fotografií

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu viz stránku audio

Pravidelné veřejné bohoslužby

Každou neděli se koná Božská liturgie
Od 9,00 hod. čtení žalmů - 3. a 6. hodinka.
Od 9,50 hod. začíná liturgie

V sobotu velká večerní od 18 hod. (v zimním období až do Paschy; v letní době je od 19 hod.)

Večerní bohoslužbu a pak svatou liturgii sloužíme také na velké církevní svátky (večerní službu v předvečer svátku od 18 hod., liturgii od 9,40 hod.), pokud je ohlášena předcházející neděli nebo oznámena zde (viz níže).

Přehled veřejných bohoslužeb je oznamován také na vývěsce vedle domovních vrat.

KALENDÁŘ: Sloužíme podle starého juliánského pravoslavného kalendáře.
BOHOSLUŽEBNÝ JAZYK: nedělní liturgii konáme z části v jazyce českém a částečně v jazyce staroslověnském (resp. církevně-slovanském) a místy něco řecky; večerní bohoslužby jsou celé česky.

Bohoslužby v době svátků Narození a Zjevení Páně

Oslava svátku dle starého juliánského kalendáře

29. prosince - neděle praotců (druhá neděle před Narozením Kristovým) - svatá liturgie Jana Zlatoústého od 9,50 hod. S koledami

5. ledna - neděle svatých otců (neděle před Narozením Kristovým) - svatá liturgie Jana Zlatoústého od 9,50 hod. S koledami

6. ledna - pondělí - den před Narozením
předvečer Narození Kristova - večerní liturgie sv. Basila od 14 hod.

7. ledna - úterý - NAROZENÍ KRISTOVO (svátek z Dvanáctera)
Ráno: sváteční jitřní bohoslužba (česky) od 8 hod.
Božská sváteční liturgie sv. Jana Zlatoústého od 9,50 hod.
Večer: sváteční večerní bohoslužba od 17 hod.

8. ledna - středa - Sbor přesv. Bohorodice - božská liturgie sv. Jana Zlatoústého od 9,50 hod.

Při liturgii (koncem bohoslužby - po 11,30 hod.) se zpívají vánoční koledy, které zde přednášíme v pěti jazycích.

12. ledna - Neděle po Narození Kristově - liturgie od od 9,50 hod.

14. ledna - úterý - Obřezání Páně, Nový rok dle starého kalendáře, sv. Basil Veliký - božská liturgie sv. Jana Zlatoústého od 9,50 hod.

18. ledna - sobota - předvečer Zjevení - sváteční velká večerní od 17 hod. (s velkým svěcením vody)

19. ledna - neděle - ZJEVENÍ PÁNĚ (Bogojavlenije) - božská liturgie sv. Basila od 9,50 hod., po liturgii velké svěcení vody

Rozpis svátečních bohoslužeb v PDF zde.


Oznamujeme, že při bohoslužbách výše oznámených mohou být v našem domovním chrámu a přilehlých prostorách pořizovány fotografie, které jsou následně publikovány v církevních médiích. (Viz prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF)

Fotografie a zprávy z farnosti

Archiv zpráv a fotografií ze života jihlavské církevní obce

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu viz stránku audio

Vyučování náboženství pro děti

Výuka se koná na faře (v archondariku) - kromě letních prázdnin - začíná od 10. září každé úterý od 17 hod. (vyučování trvá 45 min.)

Výuka liturgického zpěvu

Pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit zpěvu při bohoslužbách, se koná nácvik zpěvu bohoslužebných hymnů v jazyce českém i církevně-slovanském.
Na faře v archondariku každé úterý od 18,00 do 18,45 hod.
a každý pátek ve stejném časeNAVRCHOLU.cz