Pravoslavná církevní obec v Jihlavě

Domovní chrám svatých Václava a Ludmily

Adresa domovního chrámu a úřadu duchovní správy: Masarykovo nám. 4, JIHLAVA 586 01
(viz mapa)

IČO 69648557

Telefonní číslo: 567 309 264
(v mezinárodním tvaru: +420 567 309 264)
Fax: (+420) 234 265 183

E-mail pro veřejnost:

Číslo účtu naší farnosti u ČSOB: 155235162/0300

Číslo transparentního účtu vyhrazeného pro sbírku na opravu kostelíku Svatého Ducha u ČSOB: 321574486/0300

Duchovní správce: prot. Jan P. Baudiš

Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA Pravoslavné církevní obce v Jihlavě


Církevní kalendář

Dnes je
( juliánského církevního kalendáře)


Web pravoslavného kalendáře

Pravidelné bohoslužby v domovním chrámu

Každou neděli se koná Božská liturgie
Od 9,00 hod. čtení žalmů - 3. a 6. hodinka
Od 9,45 hod. začíná liturgie

Každou sobotu velká večerní bohoslužba od 19 hod.

KALENDÁŘ: Sloužíme podle starého juliánského pravoslavného kalendáře.
BOHOSLUŽEBNÝ JAZYK: nedělní liturgii konáme z části v jazyce českém a částečně v jazyce staroslověnském (resp. církevně-slovanském) a místy něco řecky; večerní bohoslužby jsou celé česky.

Fotky ze života farnosti

Všechny fotogalerie: viz stránku přehledu archivovaných fotografií

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu: viz stránku audio


Období po Pasše


Sváteční bohoslužby se konají:

(V předvečer svátku je vždy velká večerní od 19 hod., a pak v den svátku svatá liturgie od 9,45 hod.)

Kromě obvyklých nedělních bohoslužeb zde budou služby i v těchto svátečních dnech:

13. června, čtvrtek - NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ (svátek z dvanáctera; liturgie od 9,45 hod.)

22. června - trojická zádušní sobota - panychida a večerní - od 18. hod.

23. června, neděle - PADESÁTNICE – SVATÁ TROJICE (svátek z dvanáctera; liturgie od 9,45 hod.) a další svatodušní bohoslužby podle oznámení

Ihned po nedělní liturgii se koná zvláštní svatodušní večerní se vzýváním Svatého Ducha a s modlitbami na kolenou.

24. června - svatodušní pondělí - DEN SVATÉHO DUCHA (svatá liturgie od 9,45 hod.)

30. června - Neděle všech svatých

V pondělí po neděli všech svatých začíná petro-pavlovský půst.

A dále kromě nedělí sloužíme na tyto svátky:

7. července - neděle - Narození sv. Jana Křtitele (svátek; liturgie od 9,40 hod.)

12. července - pátek - Slavní a všechvalní, nejpřednější z apoštolů Petr a Pavel (svátek; liturgie od 9,45 hod.)


Oznamujeme, že při bohoslužbách výše oznámených mohou být v našem domovním chrámu a přilehlých prostorách pořizovány fotografie, které jsou následně publikovány v církevních médiích. (Viz prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF)

Fotografie a zprávy z farnosti

Archiv zpráv a fotografií ze života jihlavské církevní obce

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu viz stránku audio

Vyučování náboženství pro děti

Výuka se koná na faře (v archondariku).

Každý pátek od 16,00 hod. (vyučování trvá 50 min.)
(Náboženství se vyučuje kromě letních prázdnin. Poslední setkání v tomto školním roce je dne 21. června. Výuku opět začínáme od 4. října.)

Výuka liturgického zpěvu

Pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit zpěvu při bohoslužbách, se koná nácvik zpěvu bohoslužebných hymnů v jazyce českém i církevně-slovanském.
Nacvičuje se faře v archondariku. Datum výuky a účast si domluvte po nedělní bohoslužbě se zpěváky a žalmisty.