Svatá liturgie

Postup (čili řád) konání bohoslužby

Soubory s bohoslužebnými texty

Liturgie sv. Basila Velikého (OPRAVENA TECHNICKÁ ZÁVADA BROŽURY 5/2019)

Nová verze služebníku liturgie Jana Zlatoústého (2/2019)
v aktuální mutaci formátu A5 je k liturgii přidána i večerní; v aktuální mutaci sazby tohoto služebníku v kapesním formátu A6 je jen liturgie (znění liturgie je v obou mutacích shodné)

Obsah

Upozorňujeme, že prohlížeč Firefox zobrazoval PDF sazbu vadně. (Zobrazujte si ji v Adobe Readeru, či Acrobatu nebo použijte prohlížeč Chrome apod.)


Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého

Služebník (tj. příručka pro kněze a diákona). Bilingue (církevně-slovansky a česky)

Pro všechny varianty a mutace tohoto vydání:
Aktuální verze z 2/2019 (v. 1,51) (předchozí zveřejněná verze byla 0,934 a 0,921 a 1,3 z r. 2013 a 2012 a 2018)
Vylepšená verze (úpravy sazby i opravy v textu). K mutaci většího formátu A5 přidána večerní (bilingue). Hlavní úpravy najdete v přehledu změn (porovnání nové verze s předchozí).

I. Základní varianta tohoto vydání - bilingvní mutace sázená pro formát A5.
Obsah: církevně-slovanský a český text večerní bohoslužby a svaté liturgie, připojen je i kalendář a poznámky

Jen v této mutaci pro formát A5 je kompletní znění doplňkových textů (předmluva, doslov, překladatelské poznámky apod.)

Provedení sazby: formát A5, 211 str. (v. 1,51 - 2/2019)

Tato knížka je ve formátu A5 jako soubory PDF k dispozici ve dvou technických mutacích, které se od sebe liší jen kladem stránek. Můžete si tedy zvolit, jak budete knížku tisknout. PDF soubory pro vytištění brožury jsou uzpůsobeny pro nejrozšířenější formát papírů pro tisk v kopírkách a kancelářských či domácích tiskárnách, tj. pro formát A4.

1. Klad stránek (A5) vzestupně za sebou, celá kniha v jediném souboru (technické podrobnosti)

sluzebnik-zlatoust-10e-all.pdf (50 M)

2. Klad stránek uzpůsoben pro pětisložkovou knížku, tj. k vytištění pěti na sebe navazujících brožurek, které jsou připraveny v pěti PDF souborech. Každá brožura se tiskne samostatně a to oboustranně na listy A4. Na každou stranu A4 se vytiskne doustránka (dvě A5). Pak se vytištěné papíry složí, přeloží v půli a na takto vzniklém hřbetu sešijí (podrobně viz zde).

Kniha je rozdělena do pěti složek (tj. do pěti samostatných brožurek, které na sebe stránkováním navazují). První čtyři složky mají každá 44 stránek A5, což znamená 11 oboustranně potištěných listů A4. Poslední složka má 36 stránek, tj. 9 oboustranně potištěných listů A4. (212. stránka je prázdná.)

Tuto mutaci doporučuji pro zjednorušené domácí vytištění Služebníku k jeho používání bez dalšího knihařského zpracování (budete mít na stole či na pultíku pět brožurek na sobě a po přelistování jedné, přejdete plynule do druhé; není to tak praktické, jako když je to svázáno v jedné knize, ale dá se to provizorně používat celkem dobře).

První složka - stránky 1-44: sluzebnik-zlatoust-10e-44sloz-1.pdf
Druhá složka - stránky 45-88: sluzebnik-zlatoust-10e-44sloz-2.pdf
Třetí složka - stránky 89-132: sluzebnik-zlatoust-10e-44sloz-3.pdf
Čtvrtá složka - stránky 133-176: sluzebnik-zlatoust-10e-44sloz-4.pdf
Pátá složka - stránky 177-212: sluzebnik-zlatoust-10e-44sloz-5.pdf

Poznámka:
Samostatná brožurka s postupem večerní bohoslužby (formát A5) s oktoichem i bez oktoichu, je v PDF ke stažení zde: download.pravoslavi.cz (pouze česky)
Samotná litijní ektenie, která je součástí sváteční večerní, je ve formátu A6 připravena v PDF zde download.pravoslavi.cz (pouze česky)

3. Klad stránek uzpůsoben pro mnohasložkovou knížku (čili pro tisk na sebe navazujících brožurek) - každá složka je po dvaceti stranách. Vše v jediném PDF souboru. Vhodné pro knihařské zpracování. Soubor se vytiskne najednou - oboustranně na listy A4 - nejprve všechny lícové (liché) strany, a pak ve stejném pořadí se listy potisknout rubovými (sudými) stránkami souboru. Na každou stranu A4 se vytiskne dvoustránka (dvě A5) Vytištěné listy se roztříztřídí: prvních pět listů na jednu hromádku, která tvoří první složku (stránky knihy 1-20); uprostřed se sešije a přehne se půli; druhých pět listů se dá na druhou hromádku , která bude vytvářet druhou složku (stránky 21-30), sešije se a přehne. Tak se postupně vytvoří všech 11 složek a všechny složky se nakonec svážou do jediného svazku ve společných deskách.

Kniha je rozdělena do 11 složek (tj. po roztřídění potištěných listů a po přeložení každé složky uprostřed vám vznikne 11 samostatných brožurek, které na sebe stránkováním navazují). Prvních 10 složek má po 20 stránkách A5, což znamená 10 oboustranně potištěných listů A4. Poslední složka má 11 stránek, tj. 3 oboustranně potištěné listy A4.

Tuto mutaci doporučuji, pokud si chcete dát Služebník knihařsky svázat do jediné knižní vazby.
Všechny složky jsou v jediném PDF souboru. Tiskne se na běžný formát A4. Každá složka má 20 stránek (formátu A5) vytištěných oboustranně na pěti listech (formátu A4)
sluzebnik-zlatoust-10e-all-20slozka.pdf (50 M)
Nejprve je v souboru první složka s A5 stránkami 1-20 (ve stránkování PDF souboru jsou to pro formát A4 dvoustránky 1-10).
Pak ihned následuje druhá složka s A5 stránkami 21-40 (stránkování A4 v PDF: 11-20).
Pak třetí složka s A5 stránkami 41-60 (stránkování A4 v PDF: 21-30).
Pak čtvrtá složka s A5 stránkami 61-80 (stránkování A4 v PDF: 31-40).
Pak pátá složka s A5 stránkami 81-100 (stránkování A4 v PDF: 41-50).
Pak šestá složka s A5 stránkami 101-120 (stránkování A4 v PDF: 51-60).
Pak sedmá složka s A5 stránkami 121-140 (stránkování A4 v PDF: 61-70).
Pak osmá složka s A5 stránkami 141-160 (stránkování A4 v PDF: 71-80)
Pak devátá složka s A5 stránkami 161-180 (stránkování A4 v PDF: 81-90)
Pak desátá složka s A5 stránkami 181-200 (stránkování A4 v PDF: 91-100)
Pak jedenáctá složka s A5 stránkami 201-212 (pouze 12 stránek v této složce, poslední, tj. 212. stránka knihy je prázdná (stránkování A4 v PDF: 101-106) (pouze 4 listy)
II. Doplňková varianta tohoto vydání - druhá bilingvní mutace sazby upravená pro kapesní formát A6.
Formát je poloviční, ale velikost písma je stejná jako u základní varianty (pro A5). Jedná se o poněkud zkrácenou verzi vydání (není zde kompletní znění předmluvy ani večerní bohoslužba; zcela schází kalendárium i doslov, takže jsou vypuštěny překladatelské poznámky, literatura apod.); samotný text liturgie je však v obou jazycích zcela shodný s výše uvedenou základní variantou.

Formát A6, 240 str. (2/2019) (Verze 1,35 - znění je shodné u mutací pro oba formáty).

PDF soubor se sazbou je k dispozici jen v jedné technické mutaci - celá knížka v jednom souboru, všechny stránky vzestupně za sebou.

sluzebnik-zlatoust-10e-a6.pdf (5,5 M)

Připravujeme ještě jednu variantu sazby - mutaci ve formátu A6, ale jen české znění.

V lepších "copy-centrech" jsou schopni knížku ve formátu A6 oboustranně vytisknout, rozřezat, seřadit a svázat (např. vazbou kovovou - drátěnou spirálou).

Doporučení pro tisk brožur z našich PDF
Když se tiskne černobíle, pak se z červeně vysázeného písma samozřejmě stane šedé. Základní nastavení software počítačů propojených s kopírovacím strojem dává většinou v takovém případě velice hrubě rastrované písmo; rastr je tak hrubý, že drobnější písmena se obtížně čtou. Doporučuji požádat obsluhu kopírky, aby v nastavení software, kterým posílají PDF soubor do tisku, aktivovala volbu pro co nejjemnější rastrování (měli by tam někde v konfiguračních menu mít na to příslušnou volbu; ne každá obsluhují osoba to však umí najít). Pak je výsledek uspokojící. Pokud byste chtěli perfektní výsledek s velice jemným šedým rastrem, pak doporučuji nechat provést výtisk sice černobíle, ale na barevné tiskárně (většinou je však cena za tisk asi o 30 - 50 % vyšší). Samozřejmě nejlepší je nechat tisknout barevně, a pak budete mít červené písmo opravdu červené, ale ta cena za tisk...

Božská liturgie sv. Basila Velikého

Služebník (tj. příručka pro kněze a diákona). Bilingue (církevně-slovansky a česky)

Pro všechny varianty a mutace tohoto vydání:
Aktuální verze z 2 - 5/2019 (v. 0,522)

U mutace sazby s kladem stránek pro tisk brožury byla technická závada. Na straně 75. dokonce scházel spodní řádek textu. (V mutaci prostého vzestupného kladu stránek se tato vada nevyskytovala.) V polovině května bylo opraveno a níže uvedené mutace sazby by měly být v pořádku.

Jediná varianta tohoto vydání - bilingue - vysázeno pro formát A5.
Obsah: církevně-slovanský a český text liturgie, připojeny jsou poznámky

Jen v této mutaci pro formát A5 je kompletní znění doplňkových textů (předmluva, doslov, překladatelské poznámky apod.)

Provedení sazby: formát A5, 132 str. (v. 0,522 - 5/2019)

Tato knížka je ve formátu A5 jako soubory PDF k dispozici ve dvou technických mutacích, které se od sebe liší jen kladem stránek. Můžete si tedy zvolit, jak budete knížku tisknout. PDF soubory pro vytištění brožury jsou uzpůsobeny pro nejrozšířenější formát papírů pro tisk v kopírkách a kancelářských či domácích tiskárnách, tj. pro formát A4.

1. Klad stránek (A5) vzestupně za sebou, celá kniha v jediném souboru (technické podrobnosti)

sluzebnik-bas-all3.pdf (5,4 M)

2. Klad stránek uzpůsoben pro třísložkovou knížku, tj. k vytištění tří na sebe navazujících brožurek, které jsou připraveny v tří PDF souborech. Každá brožura se tiskne samostatně a to oboustranně na listy A4. Na každou stranu A4 se vytiskne doustránka (dvě A5). Pak se vytištěné papíry složí, přeloží v půli a na takto vzniklém hřbetu sešijí (podrobně viz zde).

Kniha je rozdělena do tří složek (tj. do tří samostatných brožurek, které na sebe stránkováním navazují). Každá má 44 stránek A5, což znamená 11 oboustranně potištěných listů A4.

Tuto mutaci doporučuji pro zjednorušené domácí vytištění Služebníku k jeho používání bez dalšího knihařského zpracování (budete mít na stole či na pultíku pět brožurek na sobě a po přelistování jedné, přejdete plynule do druhé; není to tak praktické, jako když je to svázáno v jedné knize, ale dá se to provizorně používat celkem dobře).

První složka - stránky 1-44: sluzebnik-bas-all3-1-44.pdf
Druhá složka - stránky 45-88: sluzebnik-bas-all3-45-88.pdf
Třetí složka - stránky 89-132: sluzebnik-bas-all3-89-132.pdf

3. Klad stránek uzpůsoben pro sedmisložkovou knížku (čili pro tisk sedmi na sebe navazujících brožurek) - každá složka je po dvaceti stranách. Vhodné pro knihařské zpracování.

Nejprve je v souboru první složka s A5 stránkami 1-20 (ve stránkování PDF souboru jsou to pro formát A4 dvoustránky 1-10): sluzebnik-bas-all3-01-20
Pak ihned následuje druhá složka s A5 stránkami 21-40 (stránkování A4 v PDF: 11-20): sluzebnik-bas-all3-21-40
Pak třetí složka s A5 stránkami 41-60 (stránkování A4 v PDF: 21-30): sluzebnik-bas-all3-41-60
Pak čtvrtá složka s A5 stránkami 61-80 (stránkování A4 v PDF: 31-40): sluzebnik-bas-all3-61-80
Pak pátá složka s A5 stránkami 81-100 (stránkování A4 v PDF: 41-50): sluzebnik-bas-all3-81-100
Pak šestá složka s A5 stránkami 101-120 (stránkování A4 v PDF: 51-60): sluzebnik-bas-all3-101-120
Pak sedmá složka s A5 stránkami 121-140 (stránkování A4 v PDF: 61-70): sluzebnik-bas-all3-121-132

Kniha je rozdělena do 7 složek (tj. po roztřídění potištěných listů a po přeložení každé složky uprostřed vám vznikne 7 samostatných brožurek, které na sebe stránkováním navazují). Prvních 10 složek má po 20 stránkách A5, což znamená 10 oboustranně potištěných listů A4.

Tuto mutaci doporučuji, pokud si chcete dát Služebník knihařsky svázat do jediné knižní vazby.

Angelár

Postup služby liturgie s notacemi dle Gorazdova sborníku (zpěvník pro věřící)

Provedení sazby: formát A5, 68 str. Verze z 10/2012 (v. 0,86)

Tato knížka je ve formátu PDF k dispozici ve třech mutacích, které se od sebe liší jen kladem stránek.

1. Klad stránek (A5) vzestupně za sebou, celá kniha v jediném souboru (technické podrobnosti)
angelar-w.pdf (2,5 M)

2. Klad stránek uzpůsoben pro tisk brožury (jednosložkové). Brožura se tiskne oboustranně na listy A4. Na každou stranu A4 se vytiskne doustránka (dvě A5). Pak se vytištěné papíry složí, přeloží v půli a na takto vzniklém hřbetu sešijí (podrobně viz zde).
angelar-broz.pdf

3. Klad stránek uzpůsoben pro tisk třísložkové brožury. Vše v jediném PDF souboru. Každá složka se tiskne samostatně a to oboustranně na listy A4. Na každou stranu A4 se vytiskne doustránka (dvě A5). Pak se vytištěné papíry složí, přeloží v půli a na takto vzniklém hřbetu sešijí (podrobně viz zde).

Kniha je rozdělena do tří složek (tj. při tisku vám vzniknou tři samostatné brožurky, které na sebe stránkováním navazují). První dvě složky mají po 24 stránkách A5, což znamená 6 oboustranně potištěných listů A4. Poslední složka má 20 stránek, tj. 5 oboustranně potištěné listy A4.

Tuto mutaci doporučuji, pokud si chcete dát Angelár knihařsky svázat do jedné knižní vazby.
Všechny tři složky jsou v jediném souboru. Tiskne se na běžný formát A4.
angelar-24.pdf
Nejprve je v souboru první složka s A5 stránkami 1-24 (ve stránkování PDF souboru jsou to stránky 1-12).
Pak ihned následuje druhá složka s A5 stránkami 25-48 (stránkování A4 v PDF: 13-24).
Pak třetí brožurka s A5 složka 49-68 (stránkování A4 v PDF: 25-34).

Instruktážní náhrávky ke zpěvům Angeláru jsou na adrese pravoslavi.cz/zpevnik

Liturgie předem posvěcených Darů

Služebník pro duchovní je v PDF na stránce Pravoslavný download zde.

Gregorian - zpěvník pro věřící je v PDF na stránce Pravoslavný download zde.

Pravoslavný download - další bohoslužebné a liturgické překlady ke stažení

Problematice liturgických překladů je věnována zvláštní stránka.
O pojmu blahodať viz: orthodoxia.cz/blahodat.htm

Pravoslavný rozcestník Pravoslavi.cz

NAVRCHOLU.cz