Úpravy a opravy v překladech liturgických textů

Průběžně prováděné změny - dle verzí sazby
Změny v sazbě služebníku liturgie Jana Zlatoústého od verze 0,92 (11/2012) a verze 0,93 (4/2013) k nové verzi 1,3 (7/2018)

Nejvýraznější změnou je zařazení postupu večerní bohoslužby (formou bilingue) do 1. mutace služebníku (hlavní mutace, formát A5). Připojeno bylo také obsáhlé kalendárium. Uživatelé knížky dále najdou stránku s prosbami, které se někdy zařazují do vroucí ektenie (za nemocné apod.). Vzadu je uvedeno rozšířené znění proskomidie (s poznámkou o jedné řecké odlišnosti a s větším počtem vzpomínaných svatých).

Současně došlo ke změnám v sazbě - úprava obrázků, příprava pro tisk (opět hlavně v 1. mutaci). Na několika místech se podařilo lépe srovnat vedle sebe běžící církevně-slovanský a český text (dokonalé zarovnání by však citelně zvětšilo rozsah knížky, protože je nutno používat dvě zcela odlišná písma, každý jazyk má jinou othografii a rozdílná je i tradiční podoba uspořádání textu; avšak vzhledem k tomu, že knížku používají lidé, kteří průběh liturgie dobře znají, bylo by přesné zarovnání obou textů vůči sobě snad zbytečné).

Vzpomínání biskupů: v církevně-slovanském znění bylo napraveno opomenutí, které vzniklo při přebírání textu, jak je používán v patriarších církvích; u titulace metropolity bylo omylem ponecháno "velíkago gospodína"; v našem prostředí, kde stojí v čele místní církve metropolita, má být pouze "gospodína". V českém znění byl ze stylistických důvodů a podle církevně-slovanského vzoru přehozen slovosled pro vzpomínání metropolity a vráceno dříve používané: "Na vladyku našeho metropolitu..." Pro eparchiálního biskupa: "Na vladyku našeho (archi-) episkopa..." (Dle gorazdovské tradice) Podle tohoto vzoru je sjednoceno vzpomínání biskupů na všech místech bohoslužby.

Upraven byl překlad modlitby Cherubínské písně (ve dvou formulacích jsme se částečně vrátili ke znění Gorazdova sborníku).

Opraven byl překlad jedné formulace v modlitbě sklánění hlav po Otčenáši.

Ostatní úpravy a změny jsou nevýrazné.

Znění plného překladu večerní bohoslužby bylo převzato ze staršího překladu pocházejícího z 90. let (a průběžně upravovaného). Je na: download.pravoslavi.cz (pouze česky)
Změny v sazbě služebníku liturgie Jana Zlatoústého od verze 0,92 (11/2012) k verzi 0,93 (4/2013)

V českém překladu v tichých kněžských modlitbách byly nyní doplněny úpravy, které byly opomenuty při přípravě starší verze.

Str. 11 - v odstavci „Umyji v nevinnosti...“ - nově: dobrosrdenství svém (místo: dobrosrdečnosti své)
Str. 15 - v odstavci „Obětuje se Beránek Boží...“ - nově: hřích (místo: hříchy)
Str. 61 - v odstavci „Vztáhněte ruce své...“ - nově: ke svatyni (místo: ke svatému)
Str. 79 - v odstavci „Aby toto bylo přijímajícím...“ - nově se vrací původní: účastenství (místo: získávání)

Provedena řada drobných oprav církevně slovanského textu (např. překlep ve slově "oglašénii" na str. 50 a některá velká písmena adal. drobnosti).

Změny jsou v psaní některých velkých písmen a provedena je řada drobných zásahů (interpunkce) apod. Upraveno je na několika místech znění doslovu.

Vylepšena byla na některých stránkách grafická úprava.
Problematice liturgických překladů je věnována zvláštní stránka. (V přípravě)

Zpět na stránku pro stažení liturgie.

Pravoslavný download - další věci ke stažení

NAVRCHOLU.cz