Svatá liturgie

Postup (čili řád) konání bohoslužby

Soubory s bohoslužebnými texty

Nová verze služebníku liturgie Jana Zlatoústého (4/2013)
a zároveň uvolněna i slibovaná další mutace sazby tohoto služebníku - kapesní formát A6

Obsah

Upozorňujeme, že prohlížeč Firefox zobrazuje PDF sazbu vadně. (Zobrazujte si ji v Adobe Readeru, či Acrobatu nebo použijte prohlížeč Chrome apod.)


Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého

Služebník (tj. příručka pro kněze a diákona). Bilingue (církevně-slovansky a česky)

Pro všechny varianty a mutace tohoto vydání:
Aktuální verze ze 4/2013 (v. 0,934) (předchozí zveřejněná verze byla 0,921 z 8.11.2012)
Ještě maličko vylepšená verze (všechno spíše drobnosti, ale je jich dost). Podrobnosti najdete v přehledu změn (porovnání nové verze s předchozí).

I. Základní varianta tohoto vydání - bilingvní mutace sázená pro formát A5.
Jen v mutaci pro formát A5 je kompletní znění doplňkových textů (předmluva, doslov, překladatelské poznámky apod.)

Provedení sazby: formát A5, 135 str.

Tato knížka je ve formátu A5 jako soubory PDF k dispozici ve třech technických mutacích, které se od sebe liší jen kladem stránek. Můžete si tedy zvolit, jak budete knížku tisknout.

1. Klad stránek (A5) vzestupně za sebou, celá kniha v jediném souboru (technické podrobnosti)

sluzebnik-zlatoust-all.pdf (3,2 M)

2. Klad stránek uzpůsoben pro třísložkovou knížku, tj. vytištění tří brožur, které jsou ve třech PDF souborech. Každá brožura se tiskne samostatně a to oboustranně na listy A4. Na každou stranu A4 se vytiskne doustránka (dvě A5). Pak se vytištěné papíry složí, přeloží v půli a na takto vzniklém hřbetu sešijí (podrobně viz zde).

Kniha je rozdělena do tří složek (tj. do tří samostatných brožurek, které na sebe stránkováním navazují). První dvě složky mají každá 44 stránek A5, což znamená 11 oboustranně potištěných listů A4. Poslední složka má 48 stránek, tj. 12 oboustranně potištěných listů A4. (136. stránka je prázdná.)

Tuto mutaci doporučuji pro domácí vytištění Služebníku k jeho používání bez dalšího knihařského zpracování (budete mít na stole či na pultíku tři brožurky na sobě a po přelistování jedné, přejdete plynule do druhé; není to tak praktické, jako když je to svázáno v jedné knize, ale dá se to používat celkem dobře).

První složka - stránky 1-44: sluzebnik-zlatoust-44a.pdf
Druhá složka - stránky 45-88: sluzebnik-zlatoust-44b.pdf
Třetí složka - stránky 89-136: sluzebnik-zlatoust-48c.pdf

3. Klad stránek uzpůsoben pro sedmisložkovou knížku (čili pro tisk sedmi na sebe navazujících brožurek). Vše v jediném PDF souboru. Každá složka se tiskne samostatně a to oboustranně na listy A4. Na každou stranu A4 se vytiskne doustránka (dvě A5). Pak se vytištěné papíry složí, přeloží v půli a na takto vzniklém hřbetu sešijí (podrobně viz zde).

Kniha je rozdělena do sedmi složek (tj. při tisku vám vznikne sedm samostatných brožurek, které na sebe stránkováním navazují). Prvních šest složek má po 20 stránkách A5, což znamená 5 oboustranně potištěných listů A4. Poslední složka má 16 stránek, tj. 4 oboustranně potištěné listy A4.

Tuto mutaci doporučuji, pokud si chcete dát Služebník knihařsky svázat do jediné knižní vazby.
Všech sedm složek je v jediném souboru. Tiskne se na běžný formát A4.
sluzebnik-zlatoust-20.pdf (3,2 M)
Nejprve je v souboru první složka s A5 stránkami 1-20 (ve stránkování PDF souboru jsou to stránky 1-10).
Pak ihned následuje druhá složka s A5 stránkami 21-40 (stránkování A4 v PDF: 11-20).
Pak třetí složka s A5 stránkami 41-60 (stránkování A4 v PDF: 21-30).
Pak čtvrtá složka s A5 stránkami 61-80 (stránkování A4 v PDF: 31-40).
Pak pátá složka s A5 stránkami 81-100 (stránkování A4 v PDF: 41-50).
Pak šestá složka s A5 stránkami 101-120 (stránkování A4 v PDF: 51-60).
Pak sedmá složka s A5 stránkami 121-136 (stránkování A4 v PDF: 61-68).
II. Doplňková varianta tohoto vydání - druhá bilingvní mutace sazby upravená pro kapesní formát A6.
Formát je poloviční, ale velikost písma je stejná jako u základní varianty (pro A5). Jedná se o poněkud zkrácenou verzi vydání (není zde kompletní znění předmluvy; zcela schází doslov, takže jsou vypuštěny překladatelské poznámky, literatura apod.); samotný text liturgie je však v obou jazycích zcela shodný s výše uvedenou základní variantou.

Formát A6, 240 str. (4/2013) (Verze 0,934 - znění je shodné u mutací pro oba formáty).

PDF soubor se sazbou je k dispozici jen v jedné technické mutaci - celá knížka v jednom souboru, všechny stránky vzestupně za sebou.

sluzebnik-zlatoust-a6.pdf (3,2 M)

Připravujeme ještě jednu variantu sazby - mutaci ve formátu A6, ale jen české znění.

V lepších "copy-centrech" jsou schopni knížku ve formátu A6 oboustranně vytisknout, rozřezat, seřadit a svázat (např. vazbou kovovou - drátěnou spirálou).

Doporučení pro tisk brožur z našich PDF
Když se tiskne černobíle, pak se z červeně vysázeného písma samozřejmě stane šedé. Základní nastavení software počítačů propojených s kopírovacím strojem dává většinou v takovém případě velice hrubě rastrované písmo; rastr je tak hrubý, že drobnější písmena se obtížně čtou. Doporučuji požádat obsluhu kopírky, aby v nastavení software, kterým posílají PDF soubor do tisku, zadala požadavek na jemnější rastrování (měli by tam někde v konfiguračních menu mít na to příslušnou volbu; ne každá obsluhují osoba to však umí najít). Pak je výsledek uspokojící. Pokud byste chtěli perfektní výsledek s velice jemným šedým rastrem, pak doporučuji nechat provést výtisk sice černobíle, ale na barevné tiskárně (většinou je však cena za tisk asi o 30 - 50 % vyšší). Samozřejmě nejlepší je nechat tisknout barevně, a pak budete mít červené písmo opravdu červené, ale ta cena za tisk...

Angelár

Postup služby liturgie s notacemi dle Gorazdova sborníku (zpěvník pro věřící)

Provedení sazby: formát A5, 68 str. Verze z 10/2012 (v. 0,86)

Tato knížka je ve formátu PDF k dispozici ve třech mutacích, které se od sebe liší jen kladem stránek.

1. Klad stránek (A5) vzestupně za sebou, celá kniha v jediném souboru (technické podrobnosti)
angelar-w.pdf (2,5 M)

2. Klad stránek uzpůsoben pro tisk brožury (jednosložkové). Brožura se tiskne oboustranně na listy A4. Na každou stranu A4 se vytiskne doustránka (dvě A5). Pak se vytištěné papíry složí, přeloží v půli a na takto vzniklém hřbetu sešijí (podrobně viz zde).
angelar-broz.pdf

3. Klad stránek uzpůsoben pro tisk třísložkové brožury. Vše v jediném PDF souboru. Každá složka se tiskne samostatně a to oboustranně na listy A4. Na každou stranu A4 se vytiskne doustránka (dvě A5). Pak se vytištěné papíry složí, přeloží v půli a na takto vzniklém hřbetu sešijí (podrobně viz zde).

Kniha je rozdělena do tří složek (tj. při tisku vám vzniknou tři samostatné brožurky, které na sebe stránkováním navazují). První dvě složky mají po 24 stránkách A5, což znamená 6 oboustranně potištěných listů A4. Poslední složka má 20 stránek, tj. 5 oboustranně potištěné listy A4.

Tuto mutaci doporučuji, pokud si chcete dát Angelár knihařsky svázat do jedné knižní vazby.
Všechny tři složky jsou v jediném souboru. Tiskne se na běžný formát A4.
angelar-24.pdf
Nejprve je v souboru první složka s A5 stránkami 1-24 (ve stránkování PDF souboru jsou to stránky 1-12).
Pak ihned následuje druhá složka s A5 stránkami 25-48 (stránkování A4 v PDF: 13-24).
Pak třetí brožurka s A5 složka 49-68 (stránkování A4 v PDF: 25-34).

Instruktážní náhrávky ke zpěvům Angeláru jsou na adrese pravoslavi.cz/zpevnik

Liturgie předem posvěcených Darů

Služebník pro duchovní je v PDF na stránce Pravoslavný download zde.

Gregorian - zpěvník pro věřící je v PDF na stránce Pravoslavný download zde.

Služebník pro liturgii sv. Basila Velikého (opět bilingue) je už připraven také a bude časem k dispozici.

Pravoslavný download - další bohoslužebné a liturgické překlady ke stažení

Problematice liturgických překladů je věnována zvláštní stránka.
O pojmu blahodať viz: orthodoxia.cz/blahodat.htm

Pravoslavný rozcestník Pravoslavi.cz

NAVRCHOLU.cz