Svaté ostatky a další svátosti
v jihlavské kapli sv. Václava a Ludmily


Svatý Kříž našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Částečka oživujícího dřeva Kříže nám byla darována z Trojicko-sergijevské Lávry a přibyla k nám na svátky Narození r. 2001 (starého kalend.)

Sv. kníže český Václav
a sv. kněžna česká Ludmila, mučedníci (svaté ostatky daroval vladyka Kryštof a přebývají s námi od r. 1999).

Ikona Matky Boží Odigitrije - na ikonostasu (1996)

Sv. mučedníci z monastýru ct. Theodosia Kinoviarcha u Jerusalema (umučeni Peršany v r. 614)
(ostatky vloženy episkopem Kryštofem do svatého prestolu jihlavského chrámu sv. Václava a Ludmily; 19. červen / 2. červenec 1995).
Další tři částice svatých ostatků těchto mučedníků přivezeny z řečeného monastýru při putování do Svaté Země na jaře v r. 2000.

Ct. Ivan Český, poustevník
(ctihodné ostatky byly darovány s požehnáním příslušného biskupa a přivezeny z poutního místa v osadě Sv. Jan pod skalou; 2. / 15. června 1996)

Svt. Filaret, metropolita moskevský
a
svt. Innokentij, metropolita moskevský
(svaté ostatky darovány z Trojicko-sergijevské lávry v r. 1998)

Sv. Maxim Řek
(svatý ostatek darován z Trojicko-sergijevské lávry roku 1999)

V dřevěném ostatkovém kříži, který k nám přibyl r. 1999 a byl zhotoven starcem schiarchimandritou Michailem v Trojicko-sergijevské lávře, jsou uloženy ostatky následujících na kříži uvedených světců:
Svt. Filaret a svt. Innokentij, metropolité moskevští; svt. Luka Simferopolskij; svt. Ignatij Rostovskij; svt. Ignatij Mariupolskij; svt. Lavrentij Turovskij; ct. Sergij Radoněžský; ct. Amvrosij Optinskij (ve skutečnosti ct. Josif Optinský); ct. Nektárij Optinskij; sv. Maxim Řek; mučedníci z Hory Olivové a mučedníci poustevny Chuzív v Jerusalemě.

Ct. Varnava Getsemanský (svaté ostatky k nám přibyly v roce 1999)

Svatých dvanáct optinských starců (jejich uctívané ostatky připutovaly s námi přebývat v r. 2001)

Svatý prvomučedník apoštol a archidiakon Stefan (Štěpán).
Prostřednictvím částečky svých svatých ostatků s námi tělesně přebývá a slouží Božské liturgie od svátku Narození Pána (r. 2001 - dle starého kalendáře).

Sv. ctihodný Serafím Sarovský, divotvorce.
Slavný světec a prorok země ruské u nás skrze částečku svých ostatků tělesně spočinul na svátek Narození Pána (r. 2001 - dle starého kalendáře).

Svatý slavný apoštol Tomáš.
Ve svých svatých ostatcích s námi přebývá a slouží Božskou Eucharistii od svátku Narození Pána (r. 2001 - dle starého kalendáře).

Svt. vyznavač Alexij Karpatský.
Jeho ostatky u nás spočinuly roku 2004.


Fotografie zde vystavené zachycují podobu kaple ve Velkém půstu 2005.

Starší obrázky z naší kaple.

Zpět na hlavní stránku