Light of Africa

Light of Africa (Světlo Afriky) je soukromá nezisková nevládní organizace, která má požehnání a těší se podpory a záštity alexandrijského papeže a patriarchy celé Afriky Theodorose II. Cílem instituce, jež také spolupracuje s místními africkými metropoliemi, je zmírnit utrpení hladovějících lidí v Africe, jež je zmítaná vnitřními nepokoji. Kromě základních potřeb Light of Africa napomáhá lidem zlepšit životní podmínky, řeší zdravotní otázky, vzdělání a funkční organizaci komunit tohoto černého kontinentu. K tomu slouží několik programů.

Zde uvádíme několik z nich:

1. Podpůrný program pro děti

- 10EUR měsíčně
- náklady na jedno dítě, aby mohlo chodit do školy.

2. Zdravotní program Sierra Leone

- 20 EUR
- očkování proti dětské obrně pro jedno dítě
- původní cílená země je Sierra Leone, kde nemoc denně narůstá; další země jsou Ghana a Nigerie

3. Školka

- 30 EUR
- nákup potřebných materiálů na zbudování školky v Nigérii pro 100 dětí
- následně plánujeme výstavbu školy v Ghaně a Zimbabwe.

4. Boj proti malárii

- 50 EUR
- 5 sítí proti komárům, které výrazně zabraňují šíření malárie;
určeno hlavně pro děti.

Přispět na tuto činnost můžete jakoukoli částkou počínaje 10 € výše.
Bankovní spojení:
Alpha Bank IBAN GR48 0140 1060 1060 0200 200 8957

Do zprávy pro příjemce napište svou emailovou adresu, pokud se Vám nepodaří vložit symbol "zavináče", uveďte v závorce slovo "at", což je jeho anglický překlad) nebo napište anglicky zprávu příjemci na email:
Také prosím nezapomeňte uvést při bankovním převodu, že každá strana si hradí svůj poplatek (u Komerční banky je to SHA kód.

Více informací na http://www.liofa.org

DODATEK
Oblasti působení Light of Africa:
- Vymýcení extrémní chudoby a hladu.
- Dosažení všeobecného základního vzdělání.
- Hájení zájmů týkajících se rovnoprávnosti žen.
- Omezení dětské úmrtnosti.
- Zlepšení podmínek v oblasti zdraví matek.
- Boj proti HIV/AIDS, malárii a dalším nemocem.
- Zajištění životního minima.

Zpět na stránku pomoci pravoslavným misiím